VVS-jätten bygger upp e-handeln – så har det gått

"Effekterna har varit begränsade".

Comfort, som säljer både produkter och tjänster inom VVS och el, har 65 butiker över hela Sverige. Men bedriver förstås också e-handel. Vi har tagit en titt på den sistnämnda, som bolaget bygger ut, och kan konstatera att den blir allt större.

Under 2021 växte nämligen omsättningen från 6,1 till 8,1 miljoner kronor, samtidigt som resultatet, efter finansiella poster, stärktes från -302 000 till -275 000 kronor.

Annons

Under räkenskapsåret har spridningen av Covid-19 fortsatt. Vi har löpande vidtagit åtgärder för att skydda bolagen och dess kunder i möjligaste mån. Och effekterna på bolagets resultat har varit begränsade under året, skriver de i sin årsredovisning.

På utgiftssidan kan vi se att kostnaderna för handelsvaror ökat markant, från 6,1 till 81 miljoner kronor. Men trots det lyckades man alltså putsa resultatet, även om e-handeln förstås alltjämt går med förlust. De poängterar dock att e-handelsverksamheten är i en uppbyggnadsfas.

Samtidigt har koncernen under året ändrat bollagstrukturen. Anledningen är att man vill möjliggöra medlemsskap med eller utan ägarskap, samt öka möjligheterna att förvärva och köpa in bolag som helägda dotterbolag.

Detta kommer att leda till en förstärkning av värdet på kedjan och medlemsnyttan. Som ett led i den nya bolagsstruktern har det nya bolaget Comfortgruppen AB bildats i november 2021, skriver de.

Annons