Winefinder vin(n)are mot Systembolaget: ”Är otroligt glada”

Ännu ett nederlag för alkoholmonopolet.

De danska vinåterförsäljarna firar stora triumfer i kampen mot Systembolaget just nu. Förra året lyckades Vivino bräda det svenska alkoholmonopolet, som sedan dess överklagat domen. Och nu var det Winefinders tur, efter tre års tvist, att få rätt i Patent- och marknadsöverdomstolen.

Detta trots att man i den lägre instansen faktiskt förlorade mot Systembolaget. Men nu står det alltså klart att det danska vinet kan fortsätta flöda in i Sverige via e-handeln. Förutsatt att domen inte överklagas och tas upp i Högsta Domstolen - och får ett annat utfall där.

Annons

Vi är otroligt glada över att patent- och marknadsöverdomstolen har konstaterat att den e-handel som vi har bedrivit från 2007 överensstämmer med både svensk lag och regelverket i EU. Vilket vi har ansett hela tiden, jublar Alex Tengvall, Winefinders ordförande.

Patent- och marknadsöverdomstolen menar att Winefinder inte sålt alkohol i Sverige, då bolaget bedriver sin verksamhet från ett annat land. Därmed bedöms man ej strida mot ensamrätten på alkoholförsäljning.

Patent- och marknadsöverdomstolen, som utgått från unionsrättens och e-handelslagens bestämmelser om fri rörlighet, har funnit att det danska bolaget enbart varit etablerat i Danmark. Vid den fortsatta prövningen har domstolen inte ansett att det visats att bolagen vidtagit åtgärder och bedrivit försäljningsverksamhet i Sverige i strid med alkohollagens bestämmelser, skriver man.

Det senaste utfallet kan också ställa till det för Systembolaget, som överklagade Vivino-domen, just med hänvisning till att man tidigare fått rätt mot Winefinder.

LÄS ÄVEN: Jubel hos Winefinder efter Vivinos vinst: "Positivt för hela branschen"

Annons