WTO förhalar tull på digital handel – men pressen ökar

Mycket pengar står på spel.

Tuffa förhandlingar har under veckan pågått i Genève. Det är Världshandelsorganisationen (WTO) som samlats för att reda ut saker i den globala handeln. En stor fråga har förstås varit vaccinavtal, så att fler kan få tillgång till och tillverka vacciner, men även frågan om hur man ska fiska utan att tömma haven, har varit på agendan.

En annan sak som kanske inte känns lika akut, men som involverar många många miljarder dollar, är tull och avgifter på e-handel. Och då talar vi om elektronisk handel och elektroniska transaktioner. Det är nämligen så att WTO sedan 1998 valt att skjuta på denna fråga, ett så kallat moratorium.

Annons

Detta moratorium kring digitala handelsflöden har sedan röstats vidare i snart 25 år. Problemet är dock att utvecklingsländer förstås hade kunnat få en hel del intäkter från utländska bolag som digitalt säljer produkter till kunder i landet. Och vi talar om enorma belopp, hur man än räknar.

Är det rättvist att kostnaden för moratoriet alltid bärs helt av utvecklingsländerna?, ska bland annat Indiens handelsminister ha frågat under mötet.

Trots detta så har alltså ärendet flyttas framåt i tiden, då man uppenbarligen anser att fördelarna med en fri digital handel väger upp de eventuella intäkter som lämnas på bordet.

Nu höjs dock alltså rösterna från länder som Indien, Indonesien, Sri Lanka, Pakistan och Sydafrika om att inte längre förlänga moratoriet. I stället vill de att man tar tag i frågan direkt. Detta har inte oväntat fått techjättarna att vakna och lobba för ett fortsatt framflyttande.

Vad vi förstår så ska förhandlingarna, gällande alla frågor, fortsatt under hela torsdagen för att ha avslutats på fredagsmorgonen. Och slutresultatet blev att moratoriet återigen flyttas fram, då Indien uppenbarligen gav sig i frågan.

Bland annat USA, Storbritannien och EU ska vara stora förespråkare för moratoriet. Och deras argument denna gång var i princip att världsläget inte är optimalt för att kika på tullar på elektroniska överföringar. Detta då det skulle kunna hämma världens ekonomiska återhämtning.

Moratoriet kommer nu att förfalla i mars 2024 om det inte beslutas om en ytterligare förlängning.

Annons
Annons