25 procent upp för NetOnNet – passerar 5 miljarder

NetOnNet ökade omsättningen med 25 procent under 2016.

Under 2016 uppgick NetOnNets omsättning till knappt 5,1 miljarder kronor, vilket innebär att företaget fick till en tillväxt på 25,8 procent jämfört med 2015. Samtidigt uppgick rörelseresultatet (EBIT) till 78,9 miljoner kronor, vilket är något bättre än förra årets 78,6 miljoner.

– Vi lämnar ett av NetOnNets mest händelserika år bakom oss och gläds åt att vi lyckades leverera ännu ett positivt resultat, vilket bland annat kan härledas till ökad omsättning samt starkare norsk krona. NetOnNets kraftigt utökade fysiska närvaro på fler orter gynnar även e-handeln, säger Susanne Ehnbåge, VD NetOnNet AB, i ett pressmeddelande.

Annons
Annons

Varken årets eller förra årets resultat är dock i närheten av det för 2014, då NetOnNets rörelseresultat kom upp i 113 miljoner kronor. Anledningen till de lägre siffrorna uppges vara den stora mängden investeringar som gjorts de senaste åren. Susanne Ehnbåge, som för övrigt nyligen utsågs till Årets Ledare, tar i pressmeddelandet till exempel upp kostnaderna för de fysiska butiker som NetOnNet har öppnat.

Kostnader ska löna sig på lång sikt

Under 2016 ska NetOnNet ha investerat för 61,8 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 25 miljoner kronor året före.

- Investeringarna är främst hänförbara till de sju nya Lagershopparna som öppnades under oktober-november 2016, samt pågående projekt avseende byte av affärssystem. Investeringarna under 2016 samt 2017 lägger grunden för en långsiktigt lönsam tillväxt, men kommer även ge oss effektivare arbetsprocesser samt bättre kostnadseffektivitet, förklarar hon.

Under 2017 är planen från NetOnNets sida bland annat att fullt ut implementera både ett nytt butikssystem och ett nytt affärssystem.

- De strukturella förändringarna kommer medföra ökade investeringar och kostnader på kort sikt, men ger bättre förutsättningar för ökad produktivitet, leveranskvalitet och kundnöjdhet på sikt, säger Susanne Ehnbåge.

"Ett tydligt beroende mellan kanalerna"

NetOnNets kommunikationschef Nora Ay berättar att omsättningen kommer från företagets tre kanaler; e-handeln, butikerna och B2B.

- Vi fokuserar på samtliga kanaler och när det gäller fysiska lagershoppar jämfört med e-handeln så anser vi att jämförelsen börjar bli allt mindre intressant då våra kunder förflyttar sig mellan de olika kanalerna. Dagens köpmönster innebär att kanalerna inte står var och en för sig utan det finns ett tydligt beroende mellan kanalerna där köpprocessen startar i en men kan avslutas i en annan och det är tillsammans dem bidrar till omsättningen, skriver hon i ett mail till Ehandel.se.

Annons
Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!