Clas Ohlsons e-handel sjönk med 13 procent

Skyller på förra årets fest.

Clas Ohlsons sista kvartal sträcker sig från 1 februari till 30 april och visade en försäljningsökning med 4 procent. Omsättningen landade på 1,7 miljarder kronor, jämfört med 1,6 miljarder samma period året innan. Rörelseresultatet summeras till minus 77 miljoner kronor, vilket kan jämföras med minus 106 miljoner samma period i fjol.

E-handeln fortsatte att växa. Nätförsäljningen steg med 33 procent. 

Annons

LÄS ÄVEN: Clas Ohlson missnöjd med säljet - e-handeln ökade 51%

I och med fjärde kvartalets siffror, redovisar Clas Ohlson även sin rapport för verksamhetsåret första maj 2018 till 30 april 2019. 

– Strukturomvandlingen i den nordiska detaljhandeln fortsätter och all tillväxt i sällan­köpshandeln sker i dag online. Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att merparten av handeln fortfarande sker i fysiska butiker. Clas Ohlson möter utvecklingen med en fortsatt hög takt i implementeringen av de strategiska tillväxt- och kostnadsinitiativen som utgör handlingsprogrammet CO100+, skriver koncernchefen Lotta Lyrå i rapporten och fortsätter:

– Vår stärkta e-handelsplattform med utökad online-kapacitet har varit särskilt prioriterad för att möta tillväxten online och nå vårt viktiga delmål om att dubbla försäljningen online vartannat år.

Omsättningen ökade med 7 procent under året vilket motsvarar 8,7 miljarder kronor, jämfört med 8,2 miljarder under 2017. E-handeln ökade med hela 47 procent. Men rörelseresultatet uppgick till 94 miljoner kronor, jämfört med förra årets resultat på 468 miljoner.

LÄS ÄVEN: Clas Ohlson lägger ner alla sina butiker i UK och Tyskland

– Resultatet ska ses i ljuset av att vi i enlighet med vår plan, investerade cirka 2 procent av rörelsemarginalen, i våra strategiska initiativ, skriver Lotta Lyrå.

– Avveckling av butiksnätet i Storbritannien och Tyskland belastade resultatet med en engångskostnad om 210 miljoner kronor. Avvecklingen väntas ge en positiv resultateffekt om cirka 75 miljoner per år med beräknad full effekt efter andra kvartalet 2019/2020.

Annons

Vill spara 250 miljoner

Under den senaste tiden har Clas Ohlson jobbat med att implementera handlingsprogrammet CO100+ som ska "effektivisera organisationen för en långsiktig tillväxt". En del av de kostnadsreduceringar som kom i samband med programmet handlade om att säga upp mellan 150 och 200 tjänster. 

– De första uppsägningarna genomfördes under kvartalet och cirka 65 tjänster har hittills berörts vid Clas Ohlsons olika kontor och på distributionscentralen i Insjön, säger Lotta. 

LÄS ÄVEN: Clas Ohlsons nästa steg - 200 kan få gå

Enligt vd:n och koncernchefen, Lotta Lyrå, har Clas Ohlson kommit halvvägs i omställningsperioden när bolaget stänger verksamhetsåret 2018/2019. 

– I den första fasen av handlingsprogrammet har vi prioriterat initiativ för långsiktig tillväxt men även initierat och genomfört besparingsinitiativ inom inköp och administration. Vi räknar med att de viktiga insatser som gjorts avseende indirekta inköp, som står för en tredjedel av de totala besparingarna eller cirka 70 miljoner kronor, kommer att få full effekt under innevarande verksamhetsår. Målet är att reducera de årliga kostnaderna med 200-250 miljoner kronor med full effekt från och med räkenskapsåret 2020/2021, säger Lotta. 

Minskad försäljning

Efter flera artiklar och rapporter om hur Clas Ohlsons försäljning ökar, både online och i butiker, har trenden plötsligt vänt. Idag presenteras Clas Ohlsons försäljning i juni, som visade sig minska med 3 procent jämfört med juni föregående år. Omsättningen landade på 676 miljoner kronor, jämfört med 697 miljoner. 

Under månaden tappade även e-handeln 13 procent, och omsätte 40 miljoner kronor, jämfört med 45 miljoner under juni 2018.

– Under juni påverkar kalendereffekten negativt om cirka 3 procentenheter med anledning av färre handelsdagar än motsvarande period föregående år. Den organiska försäljningen minskar med 4 procent jämfört med föregående år. Clas Ohlsons försäljning i juni ska också jämföras med den extraordinära försäljningen i samband med Clas Ohlsons 100-årsfirande och kampanj i juni föregående år, förklarar bolaget i pressmeddelandet.

Under månaden har även den norska marknaden minskat försäljningen med 5 procent och summerade en omsättning om 276 miljoner kronor, jämfört med 290 miljoner samma månad i fjol. Försäljningen på den finska marknaden steg däremot och landade på 79 miljoner kronor, jämfört med 74 miljoner vilket motsvarar en ökning med 7 procent. Utanför Norden har omsättningen rapporterats minska med 56 procent vilket är 10 miljoner kronor under juni. 

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!