IOGT-NTO: Bubblig blir en annan typ av Systembolag

Nätvinhandlarna borde redan ha stoppats, menar Johnny Mostacero, ordförande för nykterhetsorganisationen IOGT-NTO.

Den senaste tiden har det hänt mycket på nätvinsfronten. Trots att Systembolaget formellt sett fortfarande har monopol på att bedriva handel med alkohol till privatpersoner så har nätvinhandlarna blivit allt fler och brett ut sig över nätet.

En aktör som det stormat extra mycket kring är uppstickaren Bubblig.se, vars affärsidé är att köra alkoholen över Öresundsbron och leverera den hem till dörren hos törstiga kunder.

Annons

Så sent som igår kunde vi berätta att den polisanmälan som Ehandel.se tidigare kunnat avslöja att Nätvinhandlarnas branschorganisation gjort mot Bubblig, lades ner eftersom åklagaren helt enkelt inte ansåg att företaget begick något brott.

"Borde ta Bubblig till domstol"

Detta är dock inget som alla håller med om. Nykterhetsorganisationen IOGT-NTO har i flera år debatterat för ett förbud av distanshandel med alkohol och ett bevarande av Systembolagets monopol.

- Jag tycker man borde ta Bubblig till domstol. Detta borde tas till domstol för att avgöra om det är så att lagstiftningen håller, säger IOGT-NTO:s förbundsordförande Johnny Mostacero till Ehandel.se.

Han menar att problemet med Bubbligs verksamhet är att hela konceptet går ut på att kringgå den lagstiftning som är till för att skydda svenska konsumenter från den skadliga alkoholen.

- Det som händer via distansförsäljning är man kringgår lagstiftningen och utnyttjar de luckor som finns. Och eftersom Bubblig levererar på helger fram till midnatt, så blir de i praktiken ett eget Systembolag. I ett värsta scenario kan det tolkas som att Systembolagets monopol inte längre är ett monopol, säger Johnny Mostacero.

Ska ha fått löfte av ministern

Om han hade fått bestämma hade företag som Bubblig redan varit stoppade via en striktare lagstiftning och han är besviken på att den lagstiftning som regeringen nu ämnar genomföra för att förbjuda distanshandeln, ännu inte är på plats.

- Folkhälsomininster Gabriel Wikström lovade redan 2015 att det skulle finnas en sådan lagstiftning på plats under 2017, men nu är förslaget att den ska börja gälla först under 2018. Då kommer Bubblig med flera att kunna operera fritt även under hela 2017 och året har ju knappt börjat. Detta är ännu ett exempel på hur viktigt det är att man aldrig drar lagstiftningsfrågor i långbänk, utan så snart som möjligt täpper till eventuella luckor.

Johnny Mostacero säger dock att han har full förståelse för att det finns företag som av affärsmässiga skäl utnyttjar möjligheten att sälja vin på nätet så länge möjligheten finns.

Annons

- Problemet är att lagstiftningen inte är tydlig nog. Den behöver ändras så att de som håller på med den här typen av verksamhet inser att det inte är någon bra idé.   

De som förespråkar en mer liberal alkoholpolitik brukar hävda att Systembolagets mål om de vill minska alkoholförsäljningen borde vara att utrota sig själva. Vissa menar att det är hyckleri, eftersom de som alla bolag vill kunna fortsätta verka på marknaden. Hur ser du på det?

- Systembolaget är ett regeringsuppdrag och om de skulle utrota sig själva skulle det i så fall vara för att efterfrågan på alkohol försvinner och det skulle ju vara fantastiskt om de fick stänga igen på grund av det.

Men är det realistiskt att det kommer att hända?

- Man vet aldrig vad som händer om 50 eller 100 år och fram till dess så är uppdraget att genom en effektiv alkoholpolitik minska alkoholens medicinska och sociala konsekvenser, avslutar Johnny Mostacero.

Annons