Kriget mot vin på nätet igång igen – nytt lagförslag inlämnat

Vill se krav på tillstånd som e-handlare i utlandet inte kan få.

Sveriges regering har med argument om att värna folkhälsan, under den gångna mandatperioden gjort flera försök att få stopp på e-handeln med alkoholhaltiga drycker. Bland annat presenterades ett lagförslag som skulle ha gjort det så krångligt för privatpersoner att e-handla vin och öl från andra länder, att det i praktiken skulle bli omöjligt för de företagen att sälja till Sverige.

Meddelade EU planer på lagändring

Förslaget sågades dock av flera instanser, som Folkhälsomyndigheten och Sveriges Advokatsamfund, som menade att det varken kunde förväntas göra någon skillnad för folkhälsan eller var förenligt med EU-rätten. Efter en inledande remissrunda lades förslaget på is, och senast vi på Ehandel.se kollade upp saken var det oklart när det skulle tas vidare till riksdagen.

Annons

LÄS ÄVEN: Ville förbjuda e-handel med alkohol - lagförslaget går vidare

Men nu kommer rapporter om nya offensiver mot alkoholförsäljningen på nätet. Den här gången handlar det om Finland, som precis som Sverige har ett alkoholmonopol. Den finska regeringen har nu i juli kontaktat EU-kommissionen och meddelat att den planerar att föreslå en ändring av landets alkohollag.

"Gränsöverskridande försäljning inte tillåten"

I dag händer det att finska medborgare e-handlar vin från till exempel Estland, precis som svenskarna handlar från exempelvis Danmark. Men om det nya lagförslaget går igenom kommer den modellen inte att vara möjlig, eftersom det då skulle krävas ett särskilt tillstånd för att sälja till konsumenter i Finland.

- Detaljhandelsförsäljning av alkoholdrycker i Finland och till Finland kräver detaljhandelstillstånd, vilket förutsätter ett godkänt detaljhandelsställe i Finland. I förslaget klargörs att gränsöverskridande distansförsäljning av alkoholdrycker inte är tillåten, heter det i meddelandet till kommissionen.

Kan bara få tillstånd om man redan är godkänd

Enligt Finlands regering är distansförsäljning av alkohol till Finland inte tillåtet även som det ser ut i dag, men hur det upplägget går ihop med EU-rätten har varit “öppet för tolkningar”. Nu hoppas den finska staten på en variant som alltså i praktiken gör statliga Alko till ensam återförsäljare av starkare alkoholdrycker i Finland.

- Eftersom ett detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker endast kan beviljas ett godkänt försäljningsställe kommer emellertid gränsöverskridande distansförsäljning att vara förbjuden. Distansförsäljare kommer inte heller att få importera, i strid med alkohollagen, alkoholdrycker som säljs på distans och som innehåller mer än 2,8 volymprocent alkohol.

Hur EU tar emot Finlands förslag återstår att se, men om det går igenom är det inte osannolikt att det får genomslag även i den svenska alkoholpolitiken.

LÄS ÄVEN: "Systemet ska erbjuda hemkört i hela Sverige"

Annons

 

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!