Malin Winbom om Svensk Digital Handels e-handelsplan

Jonas Ogvall avgick i somras som VD för Svensk Digital Handel. Vi bad tillförordnad VD Malin Winbom att kort berätta hur hon ser på branschen, vilka utmaningar den står inför och hur hon och Svensk Digital Handel kan rusta sina medlemmar för att möta dem.

Jag har sett klara fördelar med att ha en juridisk bakgrund när jag tog över det här jobbet, inte minst på grund av de massiva regelverksförändringar som kommer från EU. Det handlar till exempel om GDPR, geo-blocking och PSD2 som alla påverkar e-handelsbranschen och försämrar våra svenska bolags globala konkurrenskraft.

Jag ser det som mitt uppdrag att genom Svensk Digital Handel stötta våra medlemmar och branschen i stort i de här frågorna - både genom att bedriva lobbyverksamhet, vilket vi gör genom vårt medlemskap i EMOTA men också genom vårt moderbolag Svensk Handel och deras representant i Bryssel.

Annons

Logistiken har blivit utmanad

Vi ska också erbjuda lämpliga verktyg för våra medlemmar, exempel på detta är våra artiklar här på Ehandel.se, rapporter, vårt trustmark Trygg E-handel, nyhetsbrev, kurser och frukostseminarier, samt möjligheten att köpa juridiska dokument och rådgivning till starkt rabatterade priser.

LÄS ÄVEN: 3 tips för hur du skapar en värdefull kunddatabas

En annan fråga som jag anser att det är viktigt att Svensk Digital Handel fokuserar på är logistikutmaningarna i branschen, då dessa riskerar att hindra branschens fortsatta tillväxt. Befintliga logistiklösningar är utmanade i och med branschens positiva utveckling, vilket vi såg inte minst i samband med Black Friday.

Orättvisa postsubventioner

Vi ser också problem med de ökande e-handelsinköpen som sker utanför EU, där orättvisa postsubventioner och möjligheter att kringgå skyddslagstiftning för konsumenter gör det möjligt att köpa in produkter till extremt låga priser. Jag tror inte på en enda lösning, utan man behöver titta på flera olika möjligheter för att komma tillrätta med problemen samtidigt som man inte får glömma bort miljöaspekten.

Logistikarbetet inom Svensk Digital Handel sker främst genom vår arbetsgrupp för logistik, där logistikchefer för några av de största handelsföretagen är representerade, samt vårt event D-Fokus Logistik. Jag tycker att det är särskilt roligt att vi nästa år på D-Congress den 8 mars kommer att hålla en debatt om miljöfrakt, där vi får höra hur de största logistikbolagen resonerar i frågan.

Branschen skriker efter folk

En annan utmaning som vi ser i branschen är inte minst kompetensförsörjningsfrågan. Branschen skriker efter folk med passande utbildning och efterfrågan på lagerpersonal är också stor. Detta är tyvärr ett arbete som går långsamt då relevanta utbildningar ska komma på plats och personer ska hinna utbildas. Utöver detta behöver det självfallet finnas passande kollektivavtal. Kollektivavtalsförhandlingar är något som sköts genom vårt moderbolag Svensk Handel, men Svensk Digital Handel försöker driva kompetens- och utbildningsfrågan i nära samarbete med några av de största universiteten och högskolorna runt om i Sverige.

E-handlare måste våga satsa

Avslutningsvis ser vi det ökande intresset för att skapa kundupplevelser utöver det vanliga med hjälp av nya tekniklösningar, som oerhört intressant. Det är viktigt att svenska e-handlare, både inom B2B och B2C, ser till att hänga med i utvecklingen för att undvika att bli omkörda av utländska aktörer. Detta är självfallet något som kommer att diskuteras på Svensk Digital Handels olika event som D-Congress och D-Fokus B2B, men vi ser också över möjligheten att skapa andra forum där sådana här frågor skulle kunna drivas och diskuteras av representanter för e-handelsföretagen själva.

Vi ser att en genuin förståelse för kunden blir allt mer avgörande samtidigt som man behöver våga satsa på ny teknik, trots att det kan vara svårt att förutsäga hur den kommer att fungera i framtiden.

Annons

Annons