Avslöjar: Populäraste paret för frakt inom svensk e-handel

Vi återvänder till fraktbolagens värld och tar nu reda på vilka kombinationer som är populärast.

Vi har tidigare tittat närmare på hur många e-handlare som använder mer än ett fraktbolag. Det visade sig då att majoriteten av svenska e-handlare endast kör med en leverantör.

Det vanligaste fraktbolaget, för de med endast ett bolag i sin butik, är inte oväntat vår inhemska postleverantör PostNord med 2634 nätbutiker. PostNord har nyligen i en artikel uttryckt behovet av fler alternativ gällande leveransen, även om de då förmodligen gärna ser att nätbutiker använder just deras företag till alla alternativ.

Annons

PostNord ensam i 2634 nätbutiker

Totalt sett använder dock över 5000 nätbutiker PostNord av cirka 10 500 nätbutiker i Ehandelsindex. Många av dessa använder då fler än ett fraktbolag och kombinerar alltså i många fall PostNord med andra logistikaktörer.

Vi tänkte ta reda på vilken som är den vanligaste kombinationen genom att använda Ehandelsindex. Att PostNord är den populäraste partnern är förstås inte en vild gissning vid det här laget men när vi tittar på de vanligaste kombinationerna bland fraktbolag ser grafen ut såhär:

Svenska e-handlare gillar speciellt att kombinera PostNord med DHL. Tvåa på listan kommer PostNord tillsammans med Schenker och trea kommer alla tre tillsammans. Lite intressant är att PostNord plus Bussgods smyger in på plats fyra.

Fraktbolaget Bring ligger utanför listan i vår undersökning eftersom datan på Bring är ofullständig då deras namn är svårt att söka efter. Den mest populära kombinationen med Bring, vad vi kan se, är dock att använda dem tillsammans med PostNord och DHL.

1213 med PostNord och DHL

De vanligaste kombinationerna och antalet butiker kan ni se nedanför.

PostNord + DHL 1213
PostNord + Schenker 515
PostNord + DHL + Schenker 293
PostNord + Bussgods 127
PostNord + DHL + Bussgods 69
DHL + Schenker 58
PostNord + DHL + UPS 57
PostNord + UPS 56

Hur ser det då ut bland e-handlare som endast kör ett fraktbolag? Som vi tidigare nämnt är PostNord ledare med 2634 nätbutiker. Efter PostNord är det vanligaste enskilda fraktbolaget DHL med 561 nätbutiker följt av 191 som endast använder Schenker.

Datan är tagen ifrån Ehandelsindex där vi i skrivande stund har data på 10575 svenska e-handlare. Datan ovan gäller fraktbolag som nätbutikerna i fråga har angett på sin sida mot slutkund.

Annons

Annons