Rapport: PostNords paketautomater stängda – svenskarna inte sålda på idén

Förra året lanserade PostNord sina paketautomater. Denna satsning är nu formellt avslutad sedan september månad.

PostNords paketautomater i Stockholm, Oslo och Helsingfors är ett avslutat kapitel. Pilottestet som inleddes i september 2014 avslutades nu ett år senare.

- Pilotstudien var tidsbegränsad och vi har valt att avsluta projektet enligt given tidsram. Vi har under pilotens gång löpande utvärderat ett antal strategiska frågeställningar kopplat till vår fysiska distribution och bakomliggande IT-stöd, säger Johan Littmarck, Product Manager, som har varit ansvarig för paketautomaterna.

Annons

Har utvärderat pilottestet

PostNord ska inte ha gett upp tanken på paketautomater men det ska inte heller varit något som svenskarna omfamnade med öppna armar. PostNord pekar på att placeringen är avgörande för att driva volym till automaterna men att en del tekniska problem kvarstår.

- Vissa nyckelfrågor avseende säkerhet måste lösas för att kunna erbjuda både kunder och mottagare en säker och sömlös leverans, meddelar Johan Littmarck.

I samband med pilottestet har man även samarbetat med Lunds Universitet kring utvärderingen. Resultatet presenteras i examensarbetet "Exploring and Evaluating the Parcel Locker" ur ett svenskt konsumentperspektiv, genomförd av Cajsa Bengtsson och Anna Vikingson.

93 procent kände inte till skåpen

I rapporten som baseras på djupintervjuer med 60 försökspersoner kan man bland annat läsa att svenskarna är mycket ovana vid denna typ av leveransform.

- 93 procent av deltagarna visste inte vad en paketautomat var. Dock tyckte alla deltagare att processerna med att hämta och returnera paket var enkla att utföra, skriver Cajsa Bengtsson och Anna Vikingson.

Studenterna har under nio dagar intervjuat och testat personer som passerat PostNords paketautomater i Stockholm. Bakgrunden var bland annat att få underlag till hur konsumenterna ser på denna typ av leveransform.

- Många länder använder redan liknande logistiklösningar, men Sverige har inte implementerat detta system än. Kunskap saknas om vad kunderna tycker om paketautomaten, konstaterar författarna.

Gillade den snabba processen

Bortsett ifrån att "paketautomaten" i princip är okänd för svenska konsumenter så ska de alltså varit ganska positiva till själva användandet.

Annons

- Anledningar till att använda paketautomaten var den snabba processen, och föreställningen att det skulle gå mycket snabbare än vid dagens postombud. Anledningar till att inte använda skåpet var bristen på personlig service samt säkerhetsaspekter.

Rapporten konstaterar samtidigt att paketautomaterna är så pass nya för konsumenterna att de hade svårt att förhålla sig till hur de skulle använda dem, eller varför.

De tillfrågade verkar inte heller, enligt vår mening, ha julhandlat på nätet. Detta eftersom de var nöjda med postombuden. En leveransmetod som under julhandel på många ställen leder till långa köer och överlag en dålig upplevelse när man ska hämta ut sitt paket.

- Det största hotet mot paketautomaten upptäckt i dessa intervjuer är att konsumenterna är tillräckligt nöjda med postombuden och systemet som används i Sverige idag, att det inte finns ett tillräckligt behov.

Vill bli utbildade om skåpen

E-handlare vet alltså om problemen som kan uppstå kring postombuden men den generella befolkningen verkar inte vara lika insatta. De tillfrågade, som alltså fångades in bland de förbipasserande vid skåpen, verkade dock vilja veta mer och föreslog enligt rapporten att PostNord skulle utbilda de som bodde i närområdet om hur man använder dem.

Flera av de som deltog i studien visade på en allmänt skeptisk hållning till näthandeln överlag, som att de inte ville betala innan de fått testa varan eller att returer var så jobbiga att de gärna undvek e-handel.

De deltagande fick testa både att hämta ut paket och att returerna dem. Två saker som ska bli enklare, eller i alla fall mer tillgänglig, med automaterna.

Andra rapporterar framgångar i Sverige

Samtidigt som PostNord kanske inte fått det genomslag som man hoppats på, i Sverige, har DHL meddelat att deras satsningar på SwipBox-automater gått mycket bra i vårt avlånga land. PostNord har även tidigare meddelat att deras satsning på paketautomater i Danmark är framgångsrik.

Det kan förstås vara PostNords indoktrinering av postombud i Sverige, samt stora nätverk av ombud, som gjort svensken lite svårflörtad gällande nya leveransformer, speciellt när man väljer PostNord för leverans. I USA vet vi att allt fler fraktbolag nu kompletterar sina hemleveranser med just postombud. Postombud är alltså det nya heta på andra sidan Atlanten.

Julhandeln blottar ombudens svaghet

Det är dock tydligt, ifrån vår och andra tidningars nyhetsbevakning, att Sverige i alla fall under julhandeln behöver avlasta postombuden med andra leveransformer som exempelvis paketskåp eller hemleveranser. En omställning som kanske kan ta lite tid, och i fallet paketskåp kräver bättre information till konsumenterna. Allt kan dock förstås inte skickas till ett paketskåp, exempelvis riktigt stora och tunga varor.

Nyligen skrev vi även om att Helsingborg blir den första staden att få ett utbyggt nät av paketautomater, något som också är ett pilottest och forskningsprojekt om den, för svenskar, nya leveransformen.

Kontentan är alltså att Sverige är i sin linda när det kommer till paketautomaterna och majoriteten av konsumenterna har inte sett eller hört talas om fenomenet. Kanske är detta med utbildning något som även e-handlare kan hjälpa till med i de fall man erbjuder leverans till ett paketskåp.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!