Debatt: PostNords tillägg är reaktivt och ingen riktig lösning

E-handelsveteranen Jörgen Bödmar om PostNords kapacitetstillägg.

Med regelbundenhet som ett brev på posten levererar Postnord sin årliga prishöjning, som om de var den enda aktören av logistiktjänster på marknaden. Årets initiativ kallas för "kapacitetstillägg" och det innebär att paketen får en extra kostnad på fyra kronor i julhandelsperioden. Förklaringen är att PostNord behöver intäkten för att kunna möta de extra behov som uppstår när handeln på nätet går i topp. Med andra ord vill de kunna leverera i tid.

Från min erfarenhet av femton år i e-handeln är jag inte förvånad över det som nu sker. Snarare trodde jag att något liknande skulle ha kommit redan för några år sedan. Frågan är nu hur e-handeln ska ta emot detta tillägg och vilka alternativ det finns.

Annons

Ta smällen eller lägga det på kund?

Som vanligt kan man se det ur flera perspektiv. Naturligtvis vill alla kunder ha sina paket i tid och allra helst med fri frakt. Kan eller vill då e-handeln ta denna kostnad utan att flytta över den till kunden? Ja, det är frågan.

Två alternativ öppnar sig, som jag ser det:

  • Antingen tycker man att tillägget är ok, och allt fortsätter som vanligt. Lönsamheten får dock ytterligare en törn utöver den allt tuffare priskonkurrensen på marknaden. Då avgiften sannolikt blir utsatt för höjningar framöver, manar det också till eftertanke.
  • Eller så finns det här ett utmärkt tillfälle att i kassan föra fram avgiften pro rata som ett "PostNord kapacitetstillägg". Kunden kan då välja mellan PostNord och andra leverantörer, som i konkurrens förhoppningsvis inte väljer att gå samma väg.

Det senare alternativet används i flygbranschen sedan många år tillbaka. Där är alla tillägg i form av skatter, säkerhetsavgifter och ibland även kreditkortkostnader särredovisade.

Inte ensamma med låg lönsamhet

De flesta känner till att logistikbranschen är pressad och att lönsamheten är låg. Så är förhållandet också i de flesta e-handelsföretag. Vad kan då vara bättre än att samarbeta kring logistikfrågor för en gemensam sak?

Jag ringde runt till några e-handelskollegor och blev överraskad av det jag fick höra. I ett fall visade det sig att man hade önskat få till en dialog med PostNords representant för att optimera paketens storlek i relation till tarifferna. Det skulle ge bättre ekonomi och samtidigt mer plats i PostNords bilar.

Kan vi inte samarbeta istället?

I praktiken kunde ett sådant upplägg vara en del av lösningen som den nya avgiften sägs lösa. Svaret till e-handlaren i fråga blev istället att "vi kommer att behöva säga nej till e-handlare…". Inte särskilt proaktivt kan tyckas. I ett annat fall, mitt under avtalsförhandlingar, kastas kapacitetstillägget direkt in i diskussionen och allt strandar.

Min bild av detta är att det krävs en annan ansats. En ansats av samarbete och hur man tillsammans kan skapa mervärde för alla parter. E-handlaren, logistikpartnern och framför allt kunden.

Leveranskvalité bör speglas i faktura

I mina samtal med e-handlarna frågade jag också hur kontrollen på logistikkedjan är. Har man alla uppgifter som behövs? E-handlarna vet ofta inte när paketet har kommit till utlämningsstället. Uppgiften är viktig eftersom e-handlaren då med säkerhet kan få information om att logistikpartnern har uppfyllt sitt leveranslöfte till kund.

Annons

I dagsläget förefaller det som om att informationen inte proaktivt lämnas ut till e-handlarna. Därför kan de inte på ett enkelt vis kontrollera kedjan och kvaliteten. Samtidigt känns det aktuellt att ställa krav på leveranskvalitet. Har man lovat 2-3 dagars leveransprecision, så är det den tjänsten man betalar för. Uppfylls inte villkoren så bör det avspeglas i fakturan då det i praktiken är ett löftesbrott.

Det räcker inte med en prognos

Nu säger vän av ordning att det endast är en leveransprognos som ges. Men problemet är att det inte räcker att säga så till kunden idag. De kräver en leveransprecision på en annan nivå jämfört med tidigare. Särskilt av någon som anser sig vara en premiumleverantör.

Detsamma gäller hur kunderna uppfattar utlämningsställens kvalitet, miljö och kötider. Jag har ännu inte sett någon sådan rapport hos någon logistikpartner. Men det kanske finns? I realiteten är ju utlämningsstället e-handlarens förlängda arm och därför är det viktigt för e-handlaren att veta hur det fungerar.

Beslutet känns reaktivt

Sammanfattningsvis tror jag att vi står inför ett trappstegsläge i logistikfrågan. E-handeln kommer sannolikt att växa ännu mer under många år och då känns beslutet att införa ett kapacitetstillägg som reaktivt.

I stället behöver vi gemensamt arbeta för ett strategiskt innovativt tänk där vi löser kapacitetstopparna. Vi borde kunna börja med att minska paketvolymen, skicka mindre luft, och därmed frigöra yta i bilarna utan att höja kostnaderna.

Framtiden får utvisa hur det utvecklar sig. För min egen del känns det svårt att säga ja till ett tillägg utan att någon form av motprestation erbjuds utöver att paketet kommer fram. Någon gång. 🙂

LÄS ÄVEN: PostNord svarar på kritiken mot kapacitetstillägget

Annons