Så många får gå när Skånska Byggvaror lämnar Helsingborg

Lämnar hemstaden.

För att nå ökad lönsamhet har Skånska Byggvaror bestämt sig för att göra sig av med dotterbolaget Pavillon, att ta bort en del kategorier i sitt sortiment och att effektivisera butiksytorna, vilket vi har kunnat berätta om i flera artiklar. Men jakten på en mer lönsam ekonomi tar inte slut där.

LÄS ÄVEN: Skånska Byggvaror gör sig av med danskt dotterbolag

Annons

Flyttar till Ängelholm och Stockholm

Vi har sökt vd:n Oscar Tjärnberg för mer information angående omstruktureringen, och nu berättar han för Ehandel.se att det utöver ovanstående kommer att bli tal om en flytt från huvudkontoret i Helsingborg.

- Vi har sedan en lång tid tillbaka flyttat lager och returhantering från ifrån denna lokal Helsingborg, så lokalen är helt enkelt för stor för våra nuvarande behov. När nu kvarvarande verksamhet lämnar lokalen vill vi återigen samla en del av våra operationella funktioner till att samlokaliseras med lager och logistik i Ängelholm för ett bättre och tätare samarbete, skriver han i ett mejl till redaktionen.

De funktioner som kommer att omlokaliseras till Ängelholm är i första hand kundservice, ekonomi, inköps- och produktionsplanering.

Samtidigt kommer Skånska Byggvaror att flytta funktioner inom försäljning, marknadsföring och IT till moderbolaget Byggmax i lokaler i Stockholm.

- Vi tror att utöver koncerngemensamma samordningsfördelar så kommer detta att underlätta rekrytering när det gäller specialister inom dessa funktioner, förklarar Oscar Tjärnberg.

"Har drabbats av ökade kostnader"

En del av Skånska Byggvarors medarbetare har tackat nej till en omplacering i Ängelholm eller Stockholm, vilket ska ha medfört "ett mindre antal uppsägningar". I takt med att Skånska Byggvarors sortiment förändras har även en del personal fått sluta, samtidigt som företaget har nyanställt personer med kompetens inom framför allt marknad och IT.

- Totalt sett så har vi gjort nio stycken uppsägningar enligt ovan.

LÄS ÄVEN: Skånska Byggvaror sparar in i jakten på ökad lönsamhet

Annons

Jag har fått intrycket att Skånska Byggvaror hela tiden har varit ett starkt och stabilt bolag. Är det en missuppfattning från min sida eller handlar er omstrukturering om att det går sämre på andra håll i koncernen?

- Det är helt rätt, bolaget Skånska Byggvaror är i grund och botten ett mycket stabilt och starkt bolag med en enorm potential i vår kärnverksamhet. Bolaget har dock under satsningar på att bredda verksamheten de senaste årens drabbats av ökad komplexitet och ökade kostnader, vilket vi genom flera initiativ omstrukturerar och rättar till. Omstruktureringen har inget att göra med Byggmax övriga verksamhet, avslutar Oscar Tjärnberg.

Annons