Sleepo vänder till vinst under fjärde kvartalet

Omsättningen växer med 54 procent.

E-handelsföretaget Sleepo, som säljer möbler och inredningsprodukter, redovisade idag kvartalsrapporten för sitt fjärde kvartal. I den framkommer att bolaget växt rejält mellan mars och maj i år och nettoomsättningen landar på drygt 15,1 miljoner, jämfört med 9,8 miljoner under samma period förra året.

Sleepos fjärde kvartal infaller under vårmånaderna vilket är, sett till kundefterfrågan, bolagets säsongsmässigt svagaste månader. Givet den underliggande efterfrågan på möbler och inredning under kvartalet uppvisar Sleepo en imponerande omsättning vilket bådar väl för kommande starkare perioder, skriver företagets vd Philip Nickolsten i rapporten

Annons

Aktien steg med 20 procent

Samtidigt konstaterar företaget att tillväxten under det senaste helåret landat på 37 procent. Resultatet före skatt landade dock på -1,2 miljoner kronor, jämfört med -1,6 under samma kvartal förra året. Rapporten togs emot positivt på Aktietorget, där aktien i slutet av dagen stängde på 3,50 kronor, vilket motsvarar en ökning sedan börsens öppnande med drygt 20 procent.

LÄS ÄVEN: Sleepo ska växa med nya pengar i madrassen

Artikeln har uppdaterats.

Annons