Krönika: Ta nästa steg med extern expertis

När är det läge att be om hjälp?

E-handel som kanal har mognat otroligt snabbt de sista åren och marknaden skriker efter personer med kompetens inom e-handel på alla olika nivåer. I en tidigare krönika lyfte jag problematiken med kompetens inom e-handeln och möjligheterna med cherrypicking direkt ifrån de traditonella kanaler där det finns en stor kompetens som saknas och behövs inom e-handeln.

LÄS ÄVEN: När e-handeln mognar krävs det en annan kunskap

Annons

Undvika ensamma beslut

I och med att e-handeln växer och omvärlden blir ännu mer komplex känner sig ofta ägarna och vd:n, både i traditonella branscher men också de som har sin grund i e-handel som kanal, ensamma i sin beslutsprocess eftersom kompetens inom olika områden kan saknas inom bolaget.

Det finns en rad olika sätt att tillföra kompetens på högre strategiska nivåer i ett bolag. Dynamiska team som i en advisory board, inhyrda experter i ledningsgrupper eller att ta steget med en extern ledarmot/ordförande i styrelsen.

Ledamöter tänker mer långsiktigt

Många drar sig för att ta in extern expertis i form av styrelseledamöter med argumentet att bolaget inte är tillräckligt stort. Eller så tror de inte att de kan hitta rätt person, och inte helt sällsynt att de inte riktigt förstår styrelsens funktion och vad det kan tillföra med extern kompetens.

Verkligheten är att även mindre bolag kan ha stor nytta av att ta in externa ledarmöter, både för att peka på befintliga förbättringsmöjligheter och - kanske främst - för att lyfta och ge de strategiska frågorna det utrymme de behöver få för att bolaget skall kunna ta nästa steg i utvecklingen. Ofta har ledamöter en betydligt mer långsiktig horisont än vad inhyrda konsulter har, vilket skapar en stabilitet i hur man arbetar med styrelsearbetet.

Tips: Leta i forum

Förutom att leta i det personliga nätverket, vilket inte alltid är bäst, finns det befintliga forum att annonsera i. I dem kan man också leta efter passande ledamöter efter egen specifikation. Styrelseakademin, med nära 7 000 medlemmar som de flesta är utbildade och ofta jobbar aktivt inom styrelsearbete, är en mycket bra början när ni vill hitta er nya styrelsemedlem.  

Annons