Zalando tappar tillväxt – omsatte 912 miljoner i Sverige

Skojätten från Tyskland ökade 52 procent i omsättning under 2015 jämfört med 2014, men de tappade rejält med fart under andra halvåret och nådde ej vår prognos.

Förra året kunde vi avslöja de första faktiska siffrorna för hur Zalandos svenska satsning fallit ut sedan starten 2012. Vi lämnade en prognos baserad på historisk tillväxt för de oredovisade månaderna under 2015, som landade på strax över en miljard kronor.

2015 års omsättning under miljarden

Från de handlingar vi tagit del av har vi beräknat att kalenderåret för Zalando i Sverige slutade på en omsättning om 912 miljoner kronor. En siffra som ska ställas i paritet mot 2014 då omsättningen hamnade på 600 miljoner kronor vilket gav en årlig tillväxt om 52 procent. Detta är något lägre än den årliga tillväxten under 2014 som landade på strax över 63 procent.

Annons
Annons

Tillväxten Q3 och Q4 de lägsta sedan start

Att omsättningen ej nådde vår prognostisterade omsättning utan underlevererade med nästan 15 procent berodde på att bolaget upplevde sin sämsta tillväxt sedan start i Sverige under tredje kvartalet 2015. Jämfört med tillväxten om 68 procent 2014, nådde man endast en tillväxt om 38 procent under motsvarande kvartal 2015.

Detta var också den sämsta tillväxt under ett kvartal Zalando haft sedan lanseringen. En starkt bidragande faktor var september månads omsättning som endast ökade 7 procent mot 2014. Jämfört med bolagets globala siffror, som landade på 42,2 procent för tredje kvartalet, underpresterade Sverige.

Lägre tillväxt att vänta under 2016

Tittar vi på trenderna i både kvartals- och månadstillväxten så ser det onekligen ut som att vi bör förvänta oss betydligt mindre procentuell tillväxt under innevarande år. Fortsätter trenden enligt de tre senaste kvartalen bör en årstillväxt hamna på runt 40 procent.

Detta skulle innebära att man kan förvänta sig en omsättning under kalenderåret 2016 om 1,25 till 1,3 miljarder kronor.

Annons
Annons

Det som eventuellt kan höja denna prognosen är att Zalando historiskt sett varit väldigt starka på att skapa tillväxt under första kvartalet. Tillväxten under första kvartalet 2015 var exempelvis över 100 procent.

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!