Bakslag för Coolstuff efter oväntat fall: ”Fått sig en törn”

Därför backade både försäljningen och resultatet.

Det blev inga nya rekord för Coolstuff under det senaste verksamhetsåret, 2021/22, som avslutades sista april i år. Faktum är att såväl omsättning som resultat dalade rejält.

Det förstnämnda föll från 243 till 211 miljoner kronor. Det var även en miljon under 2019/20 års omsättning. Resultatet efter finansiella poster backade samtidigt från 21,7 till 6,3 miljoner.

Annons

Så vad var det egentligen som hände för e-handlaren? Enligt bolagets årsredovisning var ett bakslag för SEO:n en av de stora anledningarna bakom fallet.

I augusti/september lanserade vi en ny sajt som bygger på en ny teknisk plattform. I samband med detta uppdaterade vi vårt grafiska uttryck och gjorde även en del andra justeringar, exempelvis ny kategoristruktur. Långsiktigt är det positivt och nödvändigt, men kortsiktigt har vår sökmotoroptimering fått sig en törn, vilket drabbat trafik och intäkter negativt, skriver bolaget i rapporten.

Man har även brottats med vikande efterfrågan i takt med att restriktionerna skalats av. Och de har inte varit immuna mot de fraktutmaningar, som nästan hela branschen tvingas leva med för stunden

Coronapandemin har påverkat oss under hela räkenskapsåret. I början av räkenskapsåret så ökade försäljningen som ett resultat. I takt med att pandemin avtagit har efterfrågan minskat. Speciellt på vissa varugrupper, som var populära under pandemin, såsom utomhusprodukter, skriver de och fortsätter:

Andra omvärldsfaktorer som påverkat oss mycket är förseningar på varuleveranser och kraftigt ökade fraktpriser. Detta har bland annat haft en negativ påverkan på produktmarginalen.

LÄS ÄVEN: Coolstuff flyttar lagret - lämnar Nowaste för TPL-konkurrenten - Ehandel.se

"Tror på svag inledning"

Hur ser det då ut framgent? Det är blandad kompott. Prognosen är något dystrare inledningsvis, men bolaget ser också en ljusning vid horisonten.

Effekterna av pandemin och andra omvärldsfaktorer innebär en stor osäkerhet. Vi har på senare tid sett en minskad efterfrågan från kunderna. Vi tror på en svag inledning på räkenskapsåret, men sedan stegvis förbättrade utsikter.

Annons

Man skriver även att man kommer att satsa på att utveckla sortimentet under året och att man förväntar sig en viss tillväxt under perioden 2022/23. De planerar även att lägga sina julorder tidigt, då höga fraktpriser och förseningar i leveranskedjan fortfarande är en faktor.

Samtidigt sitter bolaget redan på större lager - något som man försöker minska, för att undvika nya kostnadssmällar som följer med inflationen.

På grund av svagare försäljning än förväntat så har vi mer lager än förväntat. Vi bedömer att det är produkter vi kan sälja, men ett högre lager innebär ändå större risker och ökade kostnader. Stiger räntorna ökar även lånekostnaden för att finansiera det höga lagret. Vi kommer därför att arbeta aktivt med att sänka lagret.

Coolstuff ägs till 35 procent av Kajsa Knapp, 35 procent av Christian Omander, 27 procent av Spiltan och 3 procent av Dalex.

LÄS ÄVEN: Coolstuff gör om allt: “Världen förändras och vi med den”

Annons