Bröt negativa trenden – men gjorde miljonförlust: ”Gjort en översyn”

Nu ska de röda siffrorna bli svarta.

Bubbleroom var en av e-handlarna som rusade till börsen under pandemiåren, men som för många av branschkollegorna har man fört en tuff tillvaro som noterade.

När modehandlaren i dag släppte sin rapport för det fjärde kvartalet, blev det ytterligare ras och aktien är i skrivande stund ner med 7,1 procent. Marknaden gillade inte att omsättningen i det närmsta stod still under perioden.

Annons

Den landade på 121,5 miljoner kronor, att jämföra med 120,1 från samma period 2022. En blygsam tillväxt, men ändå ett trendbrott efter två kvartal med en försäljning som gick baklänges.

Samtidigt ökade rörelseförlusten från -7,8 till -8,8 miljoner kronor. Men bruttomarginalen stärktes från 61,1 till 63,9 procent.

Tillsammans med tillväxt i försäljningen förstärktes även vår bruttomarginal under kvartalet med 2,8 procentenheter och uppgick till 63,9 procent för kvartalet. Den höga andelen egna varumärken bidrar till en fortsatt stark bruttomarginal. Arbetet med att minska lagret fortsatte under det fjärde kvartalet, vilket ger oss möjlighet till att ytterligare förbättra vårt kunderbjudande. Lagerminskningen bidrog till ett positivt kassaflöde under kvartalet, säger Magnus Månsson, vd för Bubbleroom, i en kommentar.

Sett till helåret så föll försäljningen från 442 till 437 miljoner kronor. Och även här gick rörelseresultatet åt fel håll, från -24,8 till -27,7 miljoner kronor.

Ser över kostnader

Därför har det gjorts en ordentlig översyn av affären, för att kunna få rätsida marginalerna.

Det arbete som inleddes under det fjärde kvartalet med en genomgång och analys av bolagets operativa modell och där utmana oss själva vad gäller sortiment, kundresan, förbättrad effektivitet och kostnadsstruktur, fortgår med oförändrad kraft och stort engagemang. Översynen har inneburit ett antal bolagsöverskridande projekt, vilka vi förväntar oss se resultat av under 2024 och bortom. Vi har även gjort en översyn av organisationen och kommer fortsätta arbetet med att se över bolagets totala kostnadsstruktur, säger Magnus Månsson.

Ett stort fokus framåt verkar alltså ligga på att vända till svarta siffror. Även om man ser ytterligare ett utmanande år framför sig.

Året 2023 har liksom år 2022 präglats av negativa omvärldsfaktorer med geopolitiska utmaningar, ökad kostnadsinflation och stigande räntor. Detta har dämpat både efterfrågan och köpkraften hos hushållen i Sverige och Europa. Vi ser fortsatta utmanande makroekonomiska förutsättningar i inledningen av 2024 och vårt fokus kommer därför fortsatt vara att återvända till lönsamhet snarast möjligt.

Annons

Bubblerooms aktie handlas i skrivande stund till 3,88 kronor.

LÄS ÄVEN: Bubblerooms VD säger upp sig – lämnar bolaget helt

Annons