Dagab efter omtalade videovarslet: “Har också fått positiv feedback”

Tar upp kampen med konkurrenterna.

I fredags kom beskedet att 130 tjänster hade varslats om uppsägning vid Dagabs verksamhet i Hässleholm. Det var i somras som Axfood-ägda Dagab förvärvade grossistverksamheten Bergendahls Food och nu kom alltså beskedet om effektiviseringar i verksamheten.

Det som dock fick mest uppmärksamhet var inte varslet i sig, utan sättet det förmedlades på. Dagab valde nämligen att informera de anställda via en förinspelad video, något som möttes av kritik från delar av personalen.

Annons

LÄS ÄVEN: 130 varslas efter förvärvet - fick besked i förinspelad video

Nu har de fackliga förhandlingarna inletts, berättar Dagabs kommunikationschef Marie Svaton för Ehandel. Hon är tydlig med att inga medarbetare ännu har sagts upp och att det fortfarande är oklart hur många - och vilka - som kommer att beröras av förändringen.

Med det sagt förstår jag den oro och osäkerhet den här typen av besked skapar för medarbetarna, och jag har stor respekt för det.

Varför valde Dagab att säga upp den berörda personalen via förinspelade videofilmer och hur ser ni i efterhand på den kritik som har framkommit?

Informationen om att vi lagt ett varsel omgärdades av ett antal olika aktiviteter i form av olika mötesforum och så vidare för att fånga upp både medarbetare och deras eventuella frågor. Även om det framkommit kritik externt har vi också fått positiv feedback internt. För oss var det viktigt att förmedla budskapet samtidigt till våra medarbetare och minimera risken för tekniska störningar. Men det kan också vara bra att tydliggöra att beskedet inte kom isolerat från andra aktiviteter och dessutom innehöll information om varslet, vad som händer nu och vart man kan vända sig med frågor.

Även efter neddragningen planerar Dagab att ha en fortsatt stor verksamhet i Hässleholm.

Majoriteten av medarbetarna kommer att arbeta på kollektivsidan och inom lager och transport. Men det kommer även att finnas en tjänstemannaorganisation i Hässleholm.

Ska varumärket Bergendahls Food finnas kvar som en del av Dagab eller tar Dagab så att säga över helt och hållet?

Annons

I dag är Bergendahls Food ett helägt dotterbolag till Dagab. Varumärket Bergendahls Food kommer att fasas ut och redan idag pratar vi om Dagab i Hässleholm.

Dagab gick in som ny ägare av Bergendahls Food i höstas och i samband med det påbörjades ett längre arbete med att integrera de båda verksamheterna. Enligt Marie Svaton kommer det arbetet att pågå under hela det här året.

Bland annat ska Axfoods egna varumärken att fasas in hos City Gross.

På lång sikt kommer varumärkena Favorit och Budget att ersättas, säger Marie Svaton.

I samband med att förvärvet gick igenom stod det klart att Axfood nu på ett tydligare sätt kommer att kunna konkurrera med ICA Maxi och Stora Coop. Hur kommer det att märkas?

Det här innebär ju att Dagab och Axfood genom City Gross får en närvaro inom stormarknadssegmentet, där vi tidigare inte funnits. Där är målet att stötta och bidra till att ytterligare stärka och vidareutveckla City Gross position och erbjudande, och fortsätta öka City Gross marknadsandel. Här kompletterar City Gross Axfoods befintliga butikskoncept som Willys och Hemköp/Tempo på ett mycket bra sätt.

Annons