Därför slår branschen mot Temu och Shein: ”Stoppa vansinnet”

Tappar marknadsandelar till lågprisjättarna från Kina.

Svensk Handel har gått ut och svingat vilt mot Temu och Shein den senaste tiden. De har försökt sätta press på såväl Konsumentverket som politikerna för att få stopp på de kinesiska shoppingplattformarnas enorma framfart.

Men varför har branschorganisationen som representerar arbetsgivarna, alltså handlarna, blivit så aktiva i frågan just precis nu?

Annons

Både Temu och Shein har vuxit snabbt en längre tid, men nu verkar Svensk Handel alltså anse att plattformarna blivit alldeles för stora. Så stora att de utgör ett hot mot svenska handlare.

Svensk Handel är en arbetsgivarorganisation som består av drygt 9 000 medlemmar. Att vi nu ytterligare höjer tonläget beror helt enkelt på att situationen blivit ännu värre. Vi har nu en situation där olagliga, ohållbara och inte sällan direkt farliga, kinesiska produkter väller in i Europa. Regeringen och ansvariga tillsynsmyndigheter måste skyndsamt ta tag i frågan och stoppa det här vansinnet, säger Martin Kits, chef för näringspolitik och opinionsbildning på Svensk Handel, till Ehandel.

Han påpekar dock att arbetet för konkurrens på lika villkor pågått en längre tid.

Vi har under flera års tid drivit frågan kring konkurrens på lika villkor kopplade till marknadsplatser från tredje land. Vi bedrev ett aktivt opinionsarbete kopplat till den långa processen kring DSA-frågan (Digital Services Act, reds anm.), och vi har även i andra sammanhang påtalat vikten av att ge svenska handelsföretag bästa möjliga förutsättningar.

Vi har tidigare fått siffror som pekar på att väldigt många svenska konsumenter någon gång handlat från Temu eller Shein. Hela 71 procent av dem, för att vara exakt. Kina är också landet från vilket svenska konsumenter beställer mest utanför hemmamarknaden.

"Oro och frustration"

Men hur mycket omsättning har plattformar som Temu och Shein lyckats ta från svenska konkurrenter? Det finns det inga siffror på i dag. Så arbetet för att stävja dem verkar i stor utsträckning vara ett vara proaktivt arbete snarare än ett akut försök att vinna tillbaka marknadsandelar till svenska handlare.

Exakt hur mycket omsättning som svenska handelsföretag förlorar, till följd av att kinesiska plattformsföretag ges möjlighet att bedriva verksamhet utifrån andra spelregler, är svårt att svara på i dagsläget. Men givet att var tredje svenskt företag tror att konkurrensen från Kina kommer att öka under kommande fem år, och att Kina är den vanligaste utlandsmarknaden för svenska e-handelskonsumenter, så rör det sig garanterat om miljon- , kanske till och med miljardbelopp, säger Martin Kits och fortsätter:

Paketindex från Transportföretagen visar dessutom på att antalet importerade paket ökar i snabb takt. Under första kvartalet 2024 ökade antalet importerade paket med 46 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

Annons

Vad säger era medlemmar om de kinesiska plattformarnas påverkan på deras verksamhet?

Det finns både en oro och en frustration bland många av våra medlemmar. Redan nu, i utmanande tider, får vi rapporter om att allt fler handlare ser hur marknadsandelar försvinner. Frustrationen härstammar från det vi pekar på, att konkurrensen är satt ur spel, då företag som Temu och Shein väljer att strunta i spelreglerna, vilket medför en billigare prislapp, säger Martin Kits.

Han vill dock inte att man ska börja tumma på gällande regelverk för europeiska handlare.

Svensk Handel vill inte se att europeiska företag ska ges samma förutsättningar som sina kinesiska konkurrenter, utan snarare att Temu och Shein anpassar sig efter de regler som finns på den europeiska marknaden, då dessa regler bland annat betonar vikten av hållbara och säkra produkter.

"Studerar det noggrant"

En stor stridsfråga handlar alltså om att Temu och Shein inte lever upp till ett antal EU-regler. Regler som kommer med merkostnader för de som behöver efterleva dem. Det handlar om allt från produktsäkerhet och hur man marknadsför till bristande information kring produkter. Temu själva säger dock att prispressen främst är ett resultat av att flera mellanhänder kapas.

Temus direkt-från-fabrik-modell gör att vi kan erbjuda kvalitetsvaror till grossistpriser genom att skära bort mellanhänder och deras påslag. Samma produkter kostar på grund av dessa extra kostnader betydligt mer på andra ställen, säger en talesperson för Temu till Ehandel.

Men faktum kvarstår att bolaget inte följer en hel del EU-regler i dagsläget. Här säger plattformen att de arbetar för att identifiera och åtgärda de områden där de brister. Brister som fått europeiska konsumentorganisationer att slå bakut.

När det gäller EU-regler och klagomålen från europeiska konsumentorganisationer tar vi det på största allvar och kommer att studera det noggrant. Vi hoppas kunna fortsätta vår dialog med relevanta intressenter för att förbättra Temus service till konsumenterna. Där vi identifierar förbättringsområden är vi angelägna om att arbeta tillsammans för att förbättra vår service och åtgärda eventuella brister.

Värt att notera är också att plattformarna gått en bitter kamp mot varandra om säljarna på plattformarna.

LÄS ÄVEN: Myndighetens svar - efter kravet att agera mot Temu och Shein

LÄS ÄVEN: Svenskarna rusar till Temu och Shein - ökar med miljontals paket

LÄS ÄVEN: Temus tillväxt leder till hårdare krav från EU

Annons