Myndighetens svar – efter kravet att agera mot Temu och Shein

"Inte Konsumentverkets uppgift att säkerställa en effektiv konkurrens".

Svensk Handel har fått nog av Temu och Shein. Under förra veckan uppmanade man Konsumentverket att agera mot de kinesiska shoppingplattformarna. Detta då man menar att duon bryter mot ett antal regler, som exempelvis konsumentskyddslagstiftningen. På så vis kan de också få en konkurrensfördel mot svenska handlare och det har fått Svensk Handel att se rött.

Det handlar bland annat om att man anser att plattformarna inte jämför aktuellt pris mot lägsta pris under de senaste 30 dagarna. Att man i stor utsträckning felaktigt marknadsför erbjudanden som tidsbegränsade, inte uppfyller informationskraven kring kundrecensioner, använder sig av vilseledande miljöpåståenden, samt en förvirrande användning av rabattkuponger.

Annons

Vi vände oss till Konsumentverket för att få veta hur de ser på Temu och Shein, samt Svensk Handels krav på myndigheten att agera mot plattformarna.

Konsumentverket är positiva till Svensk Handels och andra branschorganisationers engagemang för att säkerställa ett högt konsumentskydd för konsumenter på svenska marknader. Det står klart att samtliga plattformar som riktar sin verksamhet mot den inre marknaden ska följa EU:s konsumentskyddsregelverk inklusive den nya plattformsregleringen om digitala tjänster (DSA). Det är dock inte Konsumentverkets uppgift att säkerställa en effektiv konkurrens på svenska marknader, säger Emy Gustavsson, internationell jurist hos Konsumentverket, till Ehandel.

Hon säger också att Konsumentverket känner till de problem som Svensk Handel, och andra branschorganisationer, belyser kring Temu och Shein.

Myndigheten gör alltid en bedömning hur den på effektivast sätt kan få överträdelser att upphöra. När företag är aktiva på flera marknader inom EU, och det finns misstänkta överträdelser av EU:s konsumentskyddslagstiftning agerar Konsumentverket generellt genom de procedurer som finns enligt EU-förordningen om konsumentskyddssamarbete inom EU. Det kan exempelvis innebära att samtliga konsumentskyddsmyndigheter inom EU/EES inleder en gemensam insats mot företag för att få stopp på överträdelser.

Hur ser ni på Temu och Sheins agerande på den svenska marknaden?

Konsumentverket har tidigare, genom EU-samarbetet, agerat gentemot Aliexpress och Wish på grund av överträdelser av konsumentskyddsregelverket. Och det är möjligt att åtgärder även kommer att vidtas mot andra plattformar som exempelvis Temu och Shein.

Totalt ska Konsumentverket och Konsument Europa ha tagit emot ett 30-tal klagomål mot Temu och runt 50 stycken mot Shein.

Temu har också anmälts av 17 europeiska konsumentorganisationer, bland dessa Sveriges Konsumenter, för vad man anser är brott mot DSA.

Annons

Vad är svårigheterna med att reglera den här typen av plattformar?

Plattformarna omfattas redan idag av EU:s konsumentskyddsregelverk och DSA, vilket gör att de har skyldigheter att ha vissa funktioner på plats för att säkerställa att plattformarna inte innehåller olagligt innehåll. Och att de exempelvis inte vilseleder konsumenter om produkters pris eller kvalitet. Det finns idag goda rättsliga förutsättningar att agera mot dessa plattformar, säger Emy Gustavsson.

Temu, har via en talesperson, lämnat följande kommentar till Svensk Handels och Konsumentverkets utspel kring plattformen.

Vår intention är alltid att följa lagar och regler. Konsumenter kan vara lugna när de handlar hos Temu, och dessutom dra nytta av låga fabrikspriser och som möjliggörs av att vi utesluter de mellanled som finns i den vanliga handeln.

LÄS ÄVEN: Svensk Handel om Temu och Shein: “Vi ser allvarligt på signalerna”

LÄS ÄVEN: Temu anmäls av Sveriges konsumenter: "Potentiellt livsfarligt"

LÄS ÄVEN: Temu svarar på anmälan: ”Tar det på allvar”

Annons