De närmar sig miljarden med stormsteg: ”Varit positiva”

E-handelsjätten växer sig allt större.

Health & Sports Nutrition Group, tidigare kända som Gymgrossisten Sweden, fortsätter att gå framåt. Under 2021 var bolaget snubblande nära miljarden, när försäljningen landade på 968 miljoner kronor. En ökning med ganska exakt 100 miljoner från året innan.

Bolaget förfogar över varumärkena Fitnessmarket, Bodystore och Gymgrossisten, som sammantaget lägger ett starkt år bakom sig.

Annons

2021 präglades av coronapandemin och det skifte som det medförde i konsumtionsmönster, både med avseende på kanal och kategori. Båda dessa förändringar har till stora delar varit positiva för HSNG och våra retail brands, skriver koncernen i rapporten.

Resultatet efter finansiella poster stärktes även det. Men hamnade återigen på rött med minus 7,8 miljoner kronor, att jämföra med minus 8,2 miljoner från året innan.

HSNG hann även med att förvärva hela Proteinfabrikken AS i Norge, för att ta ett ännu starkare grepp i grannlandet.

"Fokus är att få avkastning"

Och självförtroendet för framtiden är gott. Kanske inte så konstigt med nytt lager under uppbyggnad och miljarden i sikte. Samtidigt kommer man arbeta för att de röda siffrorna ska förvandlas till svarta framgent.

HSNG avser fortsätta den positiva utveckling som bolaget varit inne i sedan andra halvan av 2019. Fokus framåt är att få avkastning på de stora investeringar som gjorts i teknisk plattform, samt att fortsätta utveckla våra retail brands på ett sådant sätt att det stärker lojaliteten till våra produkt- och butiksvarumärken. Vidare kommer HSNG att fortsätta effektivisera vår operation kring bolagets logistikanläggning, genom ständiga förbättringar och investeringar i förbättrad ledtid och en mer kostnadseffektiv setup, skriver de.

LÄS ÄVEN: Här bygger e-handelsjätten nytt lager – investerar 120 miljoner

Annons