De omsatte 110 miljoner under Q2: ”En medveten satsning”

“Kostnaderna ökade med 20 procent”.

E-handelsleverantören Avensia kan visa upp tillväxt för det andra kvartalet. Omsättningen hos leverantören tog ett stabilt kliv uppåt under kvartalet till totalt 110 miljoner kronor.

Under kvartalet växte Avensias omsättning med 13 procent vilket var i linje med genomförda prishöjningar samt personalökning. Samtidigt steg kostnaderna med 20 procent till följd av ökade personalkostnader och externa kostnader, säger Avensias vd Robin Gustafsson i en kommentar till delårsrapporten.

Annons

Rörelseresultatet landade på 0,7 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 5,2 miljoner samma period i fjol. Och på sista raden hade man kvar 90 000 kronor.

Bolaget har alltså bland annat satsat på personalen, något som branschkollegan Grebban också talat varmt om nyligen.

LÄS ÄVEN: Grebban passerar 100 anställda

Personalkostnaderna för sälj- och marknadsföring har varit 7,5 miljoner kronor högre första halvåret 2022 jämfört med samma period 2021. Detta är en medveten satsning som skapar förutsättningar för fortsatt långsiktig tillväxt och ytterligare förstärkta kundrelationer, säger Robin Gustafsson.

Avensia har nu 330 medarbetare, en ökning med 10 procent från Q2 i fjol.

Personal och nyrekrytering är fortsatt en av Avensias nyckelfaktorer för framgång, konstaterar Robin Gustafsson.

Har kunderna, e-handlarna, dragit ner på investeringarna undrar man ju dock förstås?

I några enstaka fall har vi sett att minskad försäljning hos våra kunder leder till minskad investering hos Avensia, men hittills har de tendenserna varit små. Den långsiktiga trenden är att försäljning alltmer sker i digitala kanaler vilket kommer driva ett fortsatt investeringsbehov, förklarar Robin Gustafsson.

Annons

Annons