De slår alla rekord igen: ”Det är vår strategi”

Ska gå in på nya marknader.

Extremsportföretaget Ridestore har ett brutet räkenskapsår som sträcker sig från första april till sista mars. Nu redovisas siffrorna för 2019/2020 och företaget kan fira nya rekord ännu ett år.

För att fräscha upp minnet kan vi berätta att företagets omsättning ökade med 70 procent och resultatet med över 116 procent under det föregående räkenskapsåret 2018/2019. Och nu, under det senaste året, har omsättningen växt med ytterligare 81 procent och landat på 580 miljoner kronor. Resultat efter finansiella poster ökade med hela 100 procent och summerades till 130 miljoner kronor.

Annons

LÄS ÄVEN: Ridestore spräckte 300 miljoner och ökade med 90 procent

Omsättningsökningen drivs främst av en mycket god expansion i Europa samt Nordamerika, och volymfördelar gynnar marginal och håller nere kostnadsutvecklingen, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Ridestore fortsätter förklara att man inte är förvånade över den starka tillväxten, utan att den utvecklas enligt plan.

Vår strategi är att designa och utveckla egna kollektioner samt marknadsföra dessa till rätt målgrupper. Genom goda design-, inköps-, digitala- samt marknadsföringsprocesser når bolaget rätt målgrupper.

Eventuella konsekvenser av Covid-19 är svåra att förutsäga då bolaget både gynnas av en ökad outdoor- och e-handelstrend men påverkas negativt av eventuella lock down-åtgärder i Europa.

Nu siktar företaget på att ta fler marknadsandelar på existerande marknader, det vill säga i alla nordiska länder samt Tyskland, Polen, Nederländerna, Schweiz, Österrike, Belgien, Frankrike, Spanien, Italien, Storbritannien och som tidigare nämnt, Nordamerika. Företaget planerar även för expansion till nya geografiska områden och kommer att rekrytera nya medarbetare som ska hjälpa företaget med detta.

Ridestores finansiella situation är mycket god och möjliggör ytterligare expansion under kommande år. Med hänsyn till omvärldsmiljön (Covid-19) så känns det skönt med bolagets starka finanser, skriver Ulf-Björn Rönn, CFO på Ridestore.

Annons
Annons