Desenio ökar men faller på börsen: “Återhämtningen avstannade”

Minskade trafikvolymer.

Desenio rapporterar idag sin siffror för årets tredje kvartal. Bolaget har sedan en tid tillbaka kämpat med sämre lönsamhet och tillväxt än marknaden förväntat sig, något som bland annat lett till att börskursen rasat.

LÄS ÄVEN: Desenios kurs rasar och Qviberg har sålt allt – VD:n vägrar kommentera

Annons

Efter morgonens rapport så har tyvärr raset fortsatt för e-handelsbolaget, detta trots att omsättningen ökade med 14,5 procent till 239,5 miljoner kronor. Förklaringen kan dock vara att den organiska tillväxten visade på minus 20,9 procent.

Efter ett andra kvartal som inte nådde upp till våra förväntningar såg vi en positiv tillväxttrend i början av det tredje kvartalet. Återhämtningen avstannade dock mot slutet av augusti och har inte återvänt under den resterande delen av kvartalet. I vår rapport för andra kvartalet nämnde vi att det var svårt att förutsäga utvecklingen av lättnader av Covid-19-restriktionerna, men gjorde bedömningen att vi skulle se en återgång till mer normalt konsumentbeteende under tredje kvartalet. Detta har inte uppfyllts, säger företagets vd Fredrik Palm i en kommentar till delårsrapporten.

Rörelseresultatet sjönk samtidigt från 50,1 miljoner kronor, samma period i fjol, till 17,4 miljoner för årets tredje kvartal.

Fredrik Palm berättar att företaget under perioden sett minskade trafikvolymer.

Den nuvarande marknadssituationen innebär att vissa åtgärder måste vidtas. Under kvartalet gjorde vi strategiska justeringar i vår marknadsföring för att öka effektiviteten och integrerade dessutom ytterligare Poster Stores organisation. Detta innebär kostnadssynergier, säger Fredrik Palm.

Företaget har nu tagit bort sina finansiella mål gällande helåret 2021.

Men vi är fast beslutna att leverera i linje med förväntningarna för det fjärde kvartalet 2021. Jag ser med tillförsikt fram emot 2022 och åren därefter. Våra finansiella mål på medellång och lång sikt förblir således intakta.

Annons
Annons