Detaljhandelns försäljningsvolym fortsätter att minska

Tunga siffror för branschen.

Detaljhandelns försäljningsvolym minskade med 1,3 procent i oktober 2022 jämfört med föregående månad i kalenderkorrigerade och säsongrensade tal. Det visar färs statistik från Statistiska centralbyrån, SCB.

Även sällanköpsvaruhandeln minskade med 2,5 procent. Däremot ökade dagligvaruhandeln och Systembolagets försäljning med 0,8 procent.

Annons

Tittar man på tremånadersperioden augusti till oktober, sjönk försäljningen även inom dagligvaruhandeln och hos Systembolaget.

Handeln pressad

Under augusti till oktober var detaljhandelns kalenderkorrigerade och säsongsrensad försäljningsvolym 3,2 procent lägre än i närmast föregående tremånadersperiod (maj till juli).

Sällanköpsvaruhandeln visar en nedgång på 3,2 procent medan dagligvaruhandeln, exklusive Systembolaget, visar en nedgång på 1,6 procent.

Även Handelsnettot var dystert under oktober. Varuexporten uppgick till 175,9 miljarder kronor och varuimporten till 185,4 miljarder. Det ger ett handelsnetto på -9,5 miljarder kronor. Detta är stor skillnad mot oktober 2021, då gav utrikeshandeln ett underskott på 0,6 miljarder kronor, enligt preliminära beräkningar från SCB

Annons