Just nu: Domen har fallit – ”står i strid med lagen”

Vite på en miljon kronor.

Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Winefinder att marknadsföra alkoholdrycker för försäljning och hemleverans till svenska konsumenter. Det meddelas i en dom som kom nu på förmiddagen. Anledningen är att man anser att företaget inkräktar på Systembolagets monopol på den svenska marknaden.

LÄS ÄVEN: Winefinders VD efter rättegången: "Bra att det prövas en gång för alla"

Annons

Patent- och marknadsdomstolen har funnit att Winefinder erbjuder konsumenter i Sverige alkoholdrycker i ett helhetserbjudande som innefattar beställning av alkoholdrycker på webbplatsen och hemleverans med en transportör som är anlitad av Winefinder. Verksamheten har även i övrigt en mycket nära anknytning till Sverige. Den del av verksamheten som äger rum i Danmark, genom Winefinder ApS, avser endast förvaring av alkoholdryckerna och distribution därifrån, skriver domstolen och fortsätter:

Domstolen har mot den bakgrunden bedömt att Winefinders verksamhet utgör detaljhandel med alkoholdrycker i Sverige. Enligt alkohollagen är det endast detaljhandelsmonopolet Systembolaget som får bedriva sådan detaljhandel i Sverige. Winefinders verksamhet står därför i strid med lagen. Eftersom Winefinders marknadsföring ger en konsument det felaktiga intrycket att verksamheten är förenlig med lag är marknadsföringen vilseledande och otillbörlig enligt alkohollagen och marknadsföringslagen.

Winefinder har tidigare framfört att de ser det som oförenligt med EU-rätten att belägga dem med ett försäljningsförbud. En enig domstol menar dock att marknadsföringen är otillbörlig och att den därför ska förbjudas. Om Winefinder inte följer beslutet får företaget betala ett vite på en miljon kronor.

Patent- och marknadsdomstolen har bedömt att Winefinder AB:s och det danska bolaget Winefinder ApS verksamhet innebär detaljhandel med alkoholdrycker i Sverige. Winefinders tjänst innebär ett helhetserbjudande som innefattar både försäljning och hemleverans. Enligt alkohollagen är det endast Systembolaget, det svenska detaljhandelsmonopolet, som får bedriva sådan detaljhandel i Sverige. Winefinders verksamhet har därför bedömts stå i strid med alkohollagen och marknadsföringen av verksamheten är oförenlig med marknadsföringslagen varför den förbjuds. Domstolen har prövat om Winefinders verksamhet utgör otillåten detaljhandel med alkoholdrycker och inte i vilken utsträckning enskilda personer enligt det så kallade Rosengrenundantaget får importera alkohol genom en oberoende mellanhand, säger rådmannen Ylva Aversten i en kommentar.

LÄS ÄVEN: Winefinders besvikelse efter domen: "Väldigt förvånande"

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev?

Tack!