E-handeln lyckades inte lyfta ICA – “inte samma tillväxt som marknaden”

E-handeln omsatte 1,8 miljarder.

Ica-koncernens nettoomsättning ökade med 1,5 procent till 32,4 miljarder kronor, mycket tack vare tillväxt hos Apotek Hjärtat och Rimi Baltic. För gruppens största segment, Ica Sverige, blev det andra kvartalet dock en svagare historia.

Företagets nettoomsättning backade med 0,5 procent till knappt 23,4 miljarder kronor. Samtidigt sjönk rörelseresultatet med 9,5 procent till drygt en miljard. Dessutom konstaterar Ica att e-handeln, som annars brukar bidra till att lyfta försäljningssiffrorna, också levererade ett ovanligt svagt kvartal.

Annons

Detta trots att Icas e-handel ökade med 23,5 procent till nästan 1,8 miljarder kronor.

Ica Sverige hade inte samma tillväxt som marknaden i kvartalet. Det inkluderar också, för första gången, e-handeln, vilket hänger samman med den mycket starka volymökningen som Ica-butikerna lyckades åstadkomma förra året då vi växte mycket fortare än marknaden, skriver Icas vd Per Strömberg i en kommentar till rapporten.

Centrallager gav tillväxt

Enligt Ica missgynnas företaget av att ha en “underandel online” i en marknad där större delen av tillväxten sker online.

I kvartalet har tillväxten varit högre i e-handeln via butiker som är knutna till våra centrallager och där pågår ett intensivt arbete för att bygga volym i det nya lagret i Göteborg, samtidigt som förberedelserna för att starta leveranser från Ocado-lagret i Stockholm är inne i slutfasen.

Ica-gruppens rörelseresultat backade med 0,7 procent till 1,4 miljarder, men från koncernens sida är man nöjd med kvartalet i sin helhet.

Vi hade en bra utveckling i andra kvartalet där de kraftigt förbättrade resultaten i Apotek Hjärtat och Rimi Baltic är speciellt glädjande. Inom båda segmenten tog vi dessutom marknadsandelar. Även Ica Sverige hade en bra utveckling givet utmanande jämförelsetal. I kvartalet slutförde Ica Banken också förvärvet av Forex kundportföljer vilket skapar nya tillväxtmöjligheter för banken, säger Per Strömberg i en kommentar.

LÄS ÄVEN: ICA:s VD avslöjar planen - så ska Apotek Hjärtat slå nätjättarna

Annons
Annons