E-handlarens och Bianca Ingrossos mensfilm fälls: ”Nedvärderande”

Hänvisade till "medicinsk litteratur" - sågas av RO.

När Bianca Ingrosso lanserade sin numera välkända mensfilm, som är tänkt att porträttera de olika faserna av menstruationscykeln, dröjde det inte länge förrän kritiken började hagla. Filmen har gjorts på uppdrag av e-handelsföretaget DeoDoc, som en kampanj för att sälja mensskydd.

LÄS ÄVEN: De stängde av kommentarerna efter reklam med Bianca Ingrosso

Annons

Kritikerna menade bland annat att reklamen var sexualiserande och flera av dem valde att anmäla den till Reklamombudsmannen, RO. Organisationen listar i ett uttalande på sin hemsida fyra olika anmälare, som alla har framfört vad de anser om den aktuella reklamen.

En anmälare ifrågasätter varför mens ska framstå som sexigt. Bianca Ingrossos kläder, sätt att röra sig, uttryck och blick är väldigt sensuell, romantisk och sexig. Anmälaren tycker inte detta känns relevant för reklamen utan är snarare ett sätt att tjäna pengar på den kvinnliga kroppen. Den andra anmälaren anser att mycket i videon direkt anspelar på sex. Det blir väldigt otydligt vad de ens gör reklam för. Även att visa upp mens, som för många är ett stort problem i vardagen, som något sensuellt och sexigt känns väldigt problematiskt, återger RO.

Den tredje anmälaren tycker att reklamen framställer "menstruation som något njutbart" och den fjärde tycker att reklamen är irrelevant samt könsdiskriminerande, eftersom den spär på en myt om att kvinnans humör skulle vara styrt av menstruationscykeln.

Då modellen är stor bland väldigt många barn och unga tror anmälaren att det kan vara negativt att få en sådan bild av vad menstruationen innebär.

Annonsören DeoDoc är av en annan uppfattning. Företaget kan inte se att reklamen skulle vara sexualiserande.

Tvärtom belyser reklamen att menstruerande kvinnors menscykel består av fyra olika faser där respektive fas kan påverka kroppen och humöret på olika sätt. Det är vetenskapligt påvisat att menstruationscykelns hormonella förändring har påverkan på olika funktioner i det centrala nervsystemet, så som socialt beteende, humör och libido. Varje menstruerande persons menscykel är givetvis individuell, men annonsören har valt att porträttera det som är "typiska karaktärsdrag" för menscykeln och vad som faktamässigt finns i medicinsk litteratur.

RO har i sin bedömning kommit fram till att reklamen inte riktar sin till barn och ungdomar. Om så hade varit fallet hade nämligen "särskild aktsamhet" iakttas i hur reklamer utformas. Däremot har RO inte mycket till övers för reklamen i övrigt, som de väljer att fälla på grund av hur den porträtterar kvinnor i allmänhet.

Reklamen visar Bianca Ingrosso när hon genom klädsel och poser illustrerar fyra faser i menstruationscykeln vid marknadsföring av mensskydd. Nämnden finner att reklamen framställer kvinnan som styrd av menstru­a­tionscykeln gällande humör och agerande. Reklamen framställer härigenom kvinnor i en stereotyp könsroll och kan anses förmedla en nedvärderande bild av kvinnor i allmänhet. Reklamen strider därmed mot artikel 2 första stycket i ICC:s regler. Mot denna bakgrund saknas anledning att pröva om reklamen även är könsdiskri­min­­er­ande mot kvinnor på någon annan grund.

Annons

LÄS ÄVEN: E-handlare och Binaca Ingrosso fälls för påhittade påståenden

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev?

Tack!