Effektivt Ellos vänder till plus – trots vikande försäljning

"Vårt fokus börjar ge effekt".

Efter en något svajig inledning på året har Ellos Group åter fått lite luft under vingarna. Det står klart efter att e-handelsbolaget idag släppt sina siffror för årets andra kvartal.

LÄS ÄVEN: Ellos backar och visar röda siffror: ”En utmanande marknad”

Annons

Försäljningen pekar förvisso fortfarande neråt. Omsättningen under det andra kvartalet landade på 802,1 miljoner kronor. Ett tapp på 6,6 procent jämfört med i fjol. Organiskt sjönk nettoomsättningen med 2,2 procent.

Vi ser en fortsatt vikande efterfrågan för marknaden i stort, där hög inflation, kraftigt stigande räntor och ett visst skifte mot fysisk handel efter pandemin bidrar till en dämpad köpkraft, säger Hans Ohlson, vd för Ellos Group, i en kommentar.

Från rött till svart

På sista raden ser det dock ljusare ut. Ellos kan nämligen visa upp ett rörelseresultat på 13,8 miljoner kronor för kvartalet. Att jämföra med en förlust på 1,7 miljoner kronor under samma period i fjol.

Det justerade ebita-resultatet förbättrades samtidigt till 41,3 miljoner kronor. Att jämföra med 8,4 miljoner under andra kvartalet 2022.

Resultatförbättringen drevs av marginaltillväxt där bruttomarginalen ökade med 2,5 procentenheter och försäljningskostnaderna minskade med 2,1 procentenheter i förhållande till försäljningen jämfört med föregående år, säger Hans Ohlsson och tillägger.

Det är ett tydligt tecken på att vårt fokus på effektiviseringar och kostnadsbesparing nu börjar ge effekt. Kostnadseffektivitet fortsätter att vara ett prioriterat område.

Annons