Efter Amazonsuccén – så stor är säljandelen: ”En nyckel”

"Utnyttja det Amazon gör bäst".

Vi har tidigare berättat att e-handeln står för en allt större del av Linums försäljning. Under 2021 sålde hemtextilvarumärket för nära 22,5 miljoner kronor och meddelade då att det främst var e-handeln och försäljningen via Amazon som drivit på ökningen.

En trend som höll i sig även under 2022 och enligt Linum står den digitala handeln idag för 85 procent av omsättningen. Amazon blir samtidigt en allt större del av företagets försäljningskanaler och under 2022 ökade försäljningen via marknadsplatsen med 20 procent jämfört med 2021.

Annons

Emma Möllare, Digital Project and Marketplace Manager på Linum, berättar också att Amazon nu står för 20 procent av bolagets totala omsättning. Och även om det fortfarande är många svenska e-handlare som är tveksamma till att sälja på Amazon, är det en no-brainer enligt Emma Möllare.

Webshopen är av stor vikt för varumärkeskommunikation och synliggörande av erbjudande på respektive marknad, medan Amazon skapar tillgänglighet baserad på en fantastisk logistiklösning.

Tillbaka i Storbritannien

Linum har sålt på Amazon sedan 2018 och i dagsläget har man butiker på e-handelsjättens marknadsplatser i Sverige, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien och Holland.

Tyskland är den klart största marknaden och står för 75 procent. På andra plats kommer Frankrike med 15 procent, men under 2023 tror man hårt på ytterligare en marknad.

I juni 2022 återlanserade man delar av sitt sortiment i Storbritannien efter Brexit. Storbritannien var sedan tidigare en etablerad marknad för Linum och man ville hitta tillbaka så snabbt som möjligt efter landets EU-utträde. Och Linum kunde se positiva resultat från dag ett.

Vi visste att varumärket varit väl rotat i England sedan decennier och att vi inte skulle behöva börja om, men att det bokstavligen handlade om att trycka på en knapp, var över förväntan. Nu höjer vi måltalen och hoppas att UK på sikt kan komma att mäta sig med Frankrike och Tyskland, säger Emma Möllare.

Potential i logistiken

Bokslutet för 2022 är ännu inte klart men troligtvis kommer Linums totala omsättning att minska, främst till följd av en betydande andel mindre B2B-handel. Företaget hoppas däremot på en betydande resultatförbättring, tack vare en bättre kostnadskontroll och stark bruttomarginal.

Under 2023 planerar Linum även att utveckla sin affär ytterligare på Amazon genom att bland annat optimera varuflödet, samt utveckla enskilda produkter.

Annons

Att se potential i logistiken och utnyttja det Amazon gör bäst, är en nyckel till fortsatt framgång, säger Emma Möllare.

Annons