Efter fusionen: Så går det för Elon – ”starkare än tidigare”

Sammanslagningen tynger vinsten.

Det var i slutet av förra året som Elon och Electra Group bestämde sig för att slå sina påsar ihop – och genomföra en sammanslagning.

Vi var fortfarande två företag med olika mål, affärer, målsättningar och kpi:er. Det enda sättet att skapa ännu större synergier var att slå ihop bolagen, sa koncern-vd:n Stefan Lebrot till Ehandel i december i fjol.

Annons

Den 16 maj var sammanslagningen genomförd. Nu redovisar koncernen sitt andra kvartal. Och nettoomsättningen ökade med 17,6 procent till 1,17 miljarder kronor, varav Electra-affären bidrog med 228 miljoner kronor, till tillväxten.

Genom strukturerad prishantering, god lagerplanering och väldiversifierad kundmix är både bruttoresultat och bruttomarginal starkare än tidigare perioder, vilket skapar förutsättningar för fortsatt stark konkurrenskraft, skriver koncern-vd:n Stefan Lebrot i en kommentar till kvartalsredovisningen och tillägger:

Men transaktionskostnader av engångskaraktär kopplade till samgåendet belastar första halvåret med 29,7 miljoner kronor.

Rörelseresultatet (EBIT) sjönk därmed till -22,7 miljoner (13,9), medan resultatet före skatt landade på -30,1 miljoner (12,6). Och resultatet per aktie landade på -1,89 kronor (1,92).

Under årets första halva steg nettoomsättningen med 12,1 procent till 2,19 miljarder (1,98), medan EBIT backade med -15,9 miljoner (18,9).

LÄS ÄVEN: Klart: Elon och Electra slås ihop – bolagen överens

Annons