Elon gör rejäl förlust – svag krona tynger

"I likhet med marknaden i övrigt".

Elon har släppt sin rapport för det första kvartalet och redovisar under perioden en omsättning på 1 745 miljoner kronor. En ökning med 33 procent jämfört med i fjol då omsättningen uppgick till 884 miljoner.

Samgåendet med Electra ska däremot ha påverkat positivt med 352,6 miljoner kronor. Organiskt sjönk omsättningen med 7 procent.

Annons

I likhet med marknaden i övrigt har koncernens omsättning minskat under första kvartalet. Total minskning för jämförbara verksamheter uppgår till -9 procent vilket står sig väl i en jämförelse med marknadens utveckling, säger Elons vd, Stefan Lebrot i en kommentar till rapporten.

Avvaktande kunder

Samtidigt redovisar koncernen en rörelseförlust (EBIT) på -49 miljoner kronor. Att jämföra med i fjol då Elon Group gjorde ett resultat på 6,9 miljoner kronor.

Kostnader för omstrukturering och integration samt kostnader av engångskaraktär i samband med inleveranser och lagerflytt samt en fortsatt svag svensk krona påverkat resultatet negativt, kommenterar Stefan Lebrot.

Han konstaterar även att förväntningarna på 2023 är fortsatt avvaktande från kunder och konsumenter. Något som i sin tur innebär minskande marknadsvolymer.

En minskande marknad innebär överkapacitet i lager och varuförsörjning vilket förväntas leda till hög kampanjaktivitet även under kommande månader. Skalfördelar, effektiviseringar och breddning av erbjudandet skapar en starkare marknadsposition och goda förutsättningar för ökad lönsamhet.

Annons