Framtidens handel kommer att ske på nätet

Just nu pågår en förändring i hur vi konsumerar. Näthandeln har ökat stadigt varje år och enligt Tim Svensson, vd på E-butik.se, kommer framtidens handel till stor del att ske över nätet. För att överleva måste därför fastighetsägare och handlare tänka om.

Att den snabbt ökande näthandeln inom en snar framtid kommer att minska behovet av butiksytor är något vi skrivit om tidigare. Bland annat skrev vi om Axa Real Estates rapport där e-handeln i Storbritannien, Frankrike och Tyskland beräknas stå för 90 procent av tillväxten inom handeln de närmaste fyra åren. Något som kommer att ha märkbara effekter på hyrestillväxten och fastigheternas värde.

Även en svensk undersökning från HUI visar på liknande scenario. HUI förutspår att dagens stora butiksytor kommer att bytas ut till mindre showroom, som till stor del fokuserar på kundtjänst och varuutlämning. Den största delen av utbudet kommer i stället att finnas på nätet.

Annons

Ett sådan scenario innebär att fastighetsägare som för tillfället främst riktar in sig på att hyra ut butiksytor, måste börja tänka om. Något som även Tim Svensson, vd på E-butik.se, verkar hålla med om. I en debattartikel i tidningen Market skriver Tim att den fysiska handeln inte utvecklas tillräckligt snabbt för att hinna med den snabba förändringen av konsumtionsbeteendet som sker just nu.

– Handlare och fastighetsägare behöver förstå att framtidens handel till stor del kommer att ske över nätet. Lösningen är inte att blunda för vad som sker. Handeln måste istället hitta sätt att integrera e-handeln med de fysiska butikerna, skriver Tim Svensson.

Öde köpcentrum

I USA står många köpcentrum med tomma lokaler, till stor del på grund av e-handeln. Enligt en rapport från Co-star ska de 200 största köpcentrumen i USA stå med 35 procent tomma lokaler. Och enligt Wallstreet journal kommer tio procent av de 1 000 största köpcentrumen i USA att gå i konkurs inom de närmaste tio åren.

– Orsakerna till köpcentrumens konkurser i USA är flera. Men klart är att landet står inför ett paradigmskifte där hela vårt konsumtionsbeteendet håller på att förändras, och effekterna kommer att påverka Sverige. Flera köpcentrum runt om i Sverige har i dag stora problem med att locka till sig besökare, skriver Tim.

Till viss del kan detta enligt Tim bero på den rådande lågkonjunkturen, men den stadigt ökande konkurrensen från e-handeln har spelat en stor roll. Under 2012 ökade e-handeln i Sverige med 14 procent och utgör nu cirka 5,5 procent av den totala handeln i Sverige enligt e-barometern och HUI.

Multikanalsstrategi viktig

Och enligt en annan rapport från HUI så kan e-handeln inom kort stå för en betydligt större del än så. Handeln på nätet kan om fem år nå upp till 13 procent av den totala detaljhandelsomsättningen, en markant ökning från dagens andel.

– Jämför köpupplevelsen i dag 2013 på nätet, med ett köp för fem år sedan. Skillnaden är mycket stor. Nätbutikerna har förenklats, betalsystemen har blivit säkrare, logistiken och ombuden är avsevärt bättre. Upplevelsen för kunden har i många fall förbättrats mångdubbelt.

I framtiden tror Tim att alla kanaler måste integreras med varandra, något som även vi varit inne och petat på tidigare. E-handeln har länge setts som ett hot mot den fysiska handeln, men många företag har nu börjat inse att en välsmord e-handel är en viktig pusselbit i en fungerande multikanalsstrategi.

Annons

– Köpbeteendet förändras nu. Effekten kommer när beteendet har satt sig hos konsumenten. Har man som fastighetsägare, butiksinnehavare, ägare av varumärken en strategi för hur man ska möta denna förändring så är min övertygelse att det finns stora affärsmöjligheter här.

Källa: Market

Annons