Från logistikjätte till hjärtat av Axfood – Dagabs vd avslöjar tillväxtplanen

Högaktuella Dagab om den växande e-handeln, lagerexpansionen och förvärvet av Bergendahls.

Vill du vara med och påverka vad 10 miljoner människor äter? Så brukar det lite skämtsamt låta från Dagab i rekryteringssammanhang, berättar vd:n Nicholas Pettersson för Ehandel. Det Axfoodägda företaget har nämligen gått från att vara koncernens logistikbolag till att utgöra en allt mer central del av verksamheten.

Något som förmodligen är okänt för den stora allmänheten. Ehandel kontaktade Nicholas Pettersson för att få veta mer om doldisföretaget som är involverat i så gott som alla delar av Axfood, en koncern som i och med förvärvet av Bergendahls Food kan titulera sig som Sveriges i särklass näst största aktör inom dagligvaruhandeln.

Annons

Vi är en väldigt modern och dynamisk kraft i supply chain i dag. Det är inte många procent av Axfood-koncernen som vi inte är involverade i, säger Nicholas Pettersson.

På Axfoods hemsida kallas Dagab ett “supportbolag” som ansvarar för sortiment, inköp och logistik. Nicholas Pettersson beskriver det som att Dagab är hjärtat av Axfood och att företagets roll är att agera motor för verksamheten.

Tar upp kampen med konkurrenter

Dagab har koll på hela kedjan från leverantör till butikernas hyllor. De väljer ut vilket sortiment de olika företagen ska ha, gör beställningar och bestämmer vilka varor som ska ut till respektive butik och hur de ska frontas ut mot kunderna.

Utöver det arbetar Dagab också med att se över och analysera Axfoods data över exempelvis kundbeteende. Utifrån den analysen avgörs vilka varor som ska vara på kampanj, vilket sortiment en viss butik ska ha, och så vidare.

Har e-handeln bidragit till att lyfta vikten av att arbeta med kunddatan på det sättet?

Willys och Hemköp hade redan kundprogram så vi var ganska tidigt ute med att arbeta utifrån kunddata, men det är klart att e-handeln har drivit på den utvecklingen ytterligare. Och det är förstås spännande med tillväxten i e-handeln men det är fortfarande en stor majoritet av alla köp som görs i butik. Därför tycker vi att det är intressant att titta på hur konsumenter beter sig både online och i butik.

Och nu står Dagab inför ytterligare en dimension. Så sent som i förra veckan gav Konkurrensverket klartecken för Axfood att köpa en andel i City Gross samt till att Dagab förvärvar hela Bergendahls partihandel Bergendahls Food. Det innebär att Axfood får en större marknadsandel och knappar in på konkurrenten Ica, som ensamt styr över hälften av den svenska dagligvaruhandeln.

LÄS ÄVEN: Konkurrensverket avslöjar: Därför godkändes historiska förvärvet

Annons

Affären går igenom den 1 oktober, varpå Bergendahls medarbetare kommer att ingå i Dagab istället. I samma veva påbörjas ett omfattande arbete med att integrera Bergendahls Food i Dagabs system.

Det känns jättekul och väldigt positivt. Inte minst för att vi nu får ett nytt format som innebär att vi kan konkurrera med Ica Maxi och Stora Coop på ett annat sätt än tidigare. Och det ska bli fantastiskt kul att lära känna alla nya kollegor.

"Industriell logik" bakom förvärvet

När sammanslagningen väl är genomförd är planen att fortsätta att växa. Nicholas Pettersson lyfter fram att han tycker att Bergendahls Citygross till exempel har varit väldigt duktiga på färskvaror.

Min förhoppning är att vi kan hjälpas åt och få nytta samtidigt som vi utbyter kunskap. Det är ett givande och tagande. Jag ser en stor industriell logik på många plan.

Är det aktuellt att lägga ner någon del?

Nu ska vi först och främst skapa ett företag och sen kommer en mängd olika projekt att ta vid. Just nu är det fokus på att integrera Bergendahls Food i Dagab och det är det vi börjar med den 1 oktober. Men det finns inga planer på att lägga ner någon del av verksamheten som det ser ut nu utan vi tittar snarare på att investera.

Bergendahls, som kanske framför allt är väl positionerade i södra Sverige, har sitt logistikcenter i Hässleholm. Nicholas Pettersson intryck är att det är ett väl fungerande lager som Dagab planerar att behålla.

Med tanke på att dagligvaruhandeln redan har en ganska hög marknadskoncentration, blev du överraskad när köpet gick igenom?

Jag har jobbat länge med den här affären eftersom Dagab är det företag som köper, och jag kan säga att jag var aldrig rädd att det inte skulle godkännas. Det finns som sagt mycket industriell logik i att gå samman på det här sättet.

Automatiserar fyra lager

Affären, som blev föremål för en ytterligare utredning, gick igenom med villkoret att Dagab gick med på ett åtagande. Det gäller partpartihandeln och går i korthet ut på att Dagab i ett antal år måste ge både befintliga och nya företagskunder lika bra eller bättre villkor än vad som är fallet i dag.

Fullt rimligt, tycker Nicholas Pettersson.

Vi har haft en jättebra dialog med Konkurrensverket och nu känns det skönt att vi är i hamn.

Även om Dagab har rört sig från att vara ett logistikbolag till att ha ett finger med i spelet i de flesta av Axfoods processer, är logistiken fortfarande en viktig del. Som Ehandel tidigare har berättat är koncernen just nu i full färd med en expansion på lagerfronten.

På agendan står ett helt nytt e-handelslager i Backa i Göteborg och ett nytt logistikcenter i Bålsta, som båda ska automatiseras. Dessutom planerar Axfood att automatisera både sitt befintliga höglager i Göteborg och frukt- och gröntlagret som byggs i Landskrona. När allt är klart räknar Axfood med att ha en logistiksetup som företaget kan växa med under åtminstone ett decennium framåt i tiden.

LÄS ÄVEN: Här hamnar Axfoods nya e-handelslager - investerar 660 miljoner

Enligt Nicholas Pettersson var det redan från början uttalat att automatisering var ett måste.

Vi tittade oss omkring i världen och utgick ifrån vad som är unikt för oss och vår position på marknaden. Då landade vi i ett avtal med Witron. Det är lätt att man tittar på vilka lösningar som är omskrivna men man måste ändå utgå från sig själv och sin marknadsposition.

"Har hittat en bra lösning"

I arbetet med att välja rätt logistikpartner har Dagab utgått från behovet av att kunna serva både e-handel och fysiska butiker, att marknaden ser olika ut i olika delar av landet och att dagligvaror kräver olika zoner beroende på om de ska hållas torra, kylda eller frysta.

Det är inte ettor och nollor när man konstruerar logistiklösningar inom dagligvaruhandeln. Det krävs reservkapacitet, flexibilitet och det finns en rad utmaningar. Men jag tycker att vi har hittat en bra lösning.

När lagret i Bålsta står klart 2023 är tanken att det ska hantera 60 procent av Dagabs totala volym. Lagret ska serva både e-handeln och koncernens fysiska butiker, och verksamheten går att anpassa efter kundernas efterfrågan i respektive kanal.

Vad tror du händer med e-handelsandelen framåt?

Det är 10 000 kronors-frågan du ställer, vart är e-handeln på väg? Det vet ingen i dag men just därför är det viktigt att säkra upp logistikmässigt så att man kan styra om efter hur flödena ser ut.

Jag tror säkert att e-handeln kommer att fortsätta växa, men just nu finns det mycket osäkerhet kring hur fort det kommer att gå. Jämförelsetalen är väldigt svåra i år också, eftersom tillväxten blev så stark i början av pandemin.

LÄS ÄVEN: Axfood ska knäcka lönsamhetsnöten på nätet: "En fördel"

Annons