Gick i konkurs efter 23 år – förlusten knäckte anrika aktören

Anrika aktören gick inte att rädda.

Det var i fredags som vi rapporterade att den Malmöbaserade e-handlaren Tapetorama tvingats kasta in handduken och ansöka om konkurs. Det efter hela 23 år online - en siffra som få e-handlare kan skryta med.

Nu har vi fått siffrorna för bolagets senaste verksamhetsår, som avslutades den sista juli 2023. Där framgår det att omsättningen tog en rejäl törn och föll från 17,2 till 12,2 miljoner kronor. Dessutom ökade förlusten från -1 till -1,1 miljoner kronor.

Annons

Styrelsen upprättade per den 20 juli 2023 en kontrollbalansräkning, som visade att bolagets eget kapital understeg hälften av registrerat aktiekapital. Efterföljande kontrollstämma beslutade att driva verksamheten vidare, för att återställa bolagets egna kapital. Andra kontrollstämma skall hållas senast 20 mars 2024, står det i årsredovisningen.

Bolaget gjorde alltså bedömningen att det fanns förutsättningar för fortsatt drift och att man skulle kunna vända på skutan.

Kostnadsnedskärningar har skett under räkenskapsåret, och efter dess slut, vilket resulterat i att likviditeten är tillfredsställande. Dock finns det osäkerheter om bolaget gör större förluster, så skulle det kunna medföra problem att betala skulder i takt med att de förfaller, motiverar man beslutet.

Räddningsförsöket lyckades alltså inte och nu hoppas man istället att varumärket ska få nytt liv i nya händer.

LÄS ÄVEN: Tapetjätten i konkurs: Över 20 år online - e-handeln stängd

Annons