Gjorde om H&M:s marknadsplats: ”Har varit ett intensivt år”

Joanna Hummel berättar allt om de nya planerna för Afound.

Hållbarhet som koncept hade ännu inte slagit igenom fullt ut när Joanna Hummel för ganska exakt ett år sedan tog klivet in på Afound, där hon sedan dess har jobbat som Managing Director. I dag är läget minst sagt annorlunda. Både konsumenter och företag närmast skriker efter mer hållbara lösningar, och modebranschen har på många sätt hamnat mitt i blickfånget.

Det är med andra ord en tid med stora möjligheter för marknadsplatsen Afound, som lanserades av H&M-gruppen som ett initiiativ för varor som skulle säljas till nedsatta priser. Afound finns både digitalt och fysiskt och säljer varor från interna såväl som externa varumärken.

Annons

Butikerna ska stödja e-handeln

Det senaste året har Joanna Hummel bland annat ägnat sig åt att göra en översyn av företagets strategi, som nu har fått ett förtydligat fokus.

Det har varit ett intensivt år men också ett väldigt bra år, säger hon till Ehandel.

Vad går den reviderade strategin ut på?

Med den reviderade strategin har vi satt ett mycket tydligare fokus på vår digitala affär. En stor del av vår tillväxt kommer att ligga digitalt och utformningen av vår fysiska närvaro kommer få en tydligare koppling mot vår position och affärsmodell.

När strategin väl var på plats följde en omorganisation. Totalt kapades 60 tjänster.

Det hade en tydlig koppling till vår reviderade strategi. En avsmalnad strategi möjliggjorde färre antal medarbetare vilket också varit en nödvändighet för att öka utvecklingstakten.

Hur var det att inleda din tid i företaget med att säga upp personal?

Det har varit en tuff transformation men det fanns en tydlig strategi och riktning vilket gjorde besluten lättare att driva igenom och få förståelse för. Men oavsett är det alltid tufft att behöva göra så stora omställningar för såväl direkt som indirekt påverkade.

Annons

Överlag har det varit ett intensivt år men nu är vi också på en mycket bättre plats och vi är rustade för den digitala resan vi har framför oss. Framför allt är jag glad över att vi under hela den här tuffa perioden har visat upp en tillväxt och en fortsatt positiv utveckling.

"Ser fördelar med Amazon"

Den digitala resan väntas till stor del ske utanför Sveriges gränser. I höstas tog Afound klivet in i Nederländerna och nyligen meddelade man att Tyskland och Österrike stod näst på tur.

LÄS ÄVEN: H&M:s outletkoncept intar två nya länder

Joanna Hummel ser det som att bolaget har gått från lokalt till europeiskt.

Det är ett viktigt steg för oss att kliva in i framför allt Tyskland, där det finns en stor vana av både marknadsplatser och off-price. Svenskarna ökar sin mognadsgrad kring marknadsplats-konceptet, vilket till viss del är drivet av marknadsplatser som Zalando.

Vi kan se att marknadsplatser som fenomen växer kraftigt. Nu när Amazon är på väg att lansera i Sverige kommer mognaden för marknadsplatskonceptet att växa ännu mer. För många aktörer betyder ett inträde av Amazon primärt ökad konkurrens, men vi ser snarare fördelar. Det blir en ökad digital transformation.

"Lättare att fånga upp kunderna digitalt"

Exakt hur de fysiska butikerna ska stötta den digitala försäljningen är något som Joanna Hummel och teamet på Afound just nu håller på och utvecklar. Företaget ser väldigt positivt på sin marknadsplatsmodell och menar att företagets partners också ser stor potential i det upplägget.

Har det varit svårt att förstå vad Afound är när man besöker era butiker?

Jag skulle säga att det har varit lättare att fånga upp kunderna digitalt än fysiskt. Vi har gjort förtydliganden kring vår position med tydligare fokus på dealen och erbjudandet. En sådan förflyttning går snabbare att genomföra digitalt än fysiskt.

Position närmre H&M-gruppen

I dag har Afound sju fysiska butiker, sex i Sverige och en i Holland. Det fanns fram till nyligen även en butik i Göteborg, men den gjordes om till en H&M-butik, vilket Joanna Hummel menar var motiverat “ur ett grupperspektiv”.

Utöver att sälja en rad varumärken till outletpriser har Afound sedan en tid tillbaka även viss försäljning av vintage och second hand på sin marknadsplats. Det sistnämnda sker genom ett samarbete med Sellpy, som också ägs av H&M-koncernen.

LÄS ÄVEN: H&M tar över Sellpy - ska lanseras internationellt

Hur fristående är Afound från resten av H&M-koncernen?

Vi drivs operativt som ett självständigt bolag. Sen har vi under det senaste året positionerat oss närmare resten av gruppen. Att tillhöra H&M-Gruppen är en styrka och att kunna erbjuda de interna varumärkena skapar en unicitet i vårt erbjudande.

"Fortfarande i en uppbyggnadsfas"

I dag står H&M:s egna varumärken för mindre än hälften av det som säljs på Afound, vilket Joanna Hummel tycker är för lite.

Det finns en stor potential. Nu har vi fördjupat samarbetet och vi är på rätt väg.

Joanna Hummel tror att intresset för hållbarhet kommer att hålla i sig och få en allt större betydelse framöver. Hon beskriver en värld i förändring där nya konsumentbeteenden kommer att skapas.

Skulle man komma till en position där det inte längre finns något överlager att ta hand om, vilket låter väldigt hypotetiskt, så vore ju det fantastiskt. Vi har det som vår mission, en mission ska ju vara lite onåbar. Men kan vi bidra till att öka medvetenheten kring produkternas livscykel så är det förstås bra.

Med den nya strategin på plats är det full fart framåt som gäller för Afound. Det är inte omöjligt att företaget intar fler marknader redan i år. H&M-koncernen har inte delgett några specifika siffror för Afound, men Joanna Hummel berättar att man är på väg åt rätt håll.

Vi ser en stark tillväxt men vi är fortfarande i en uppbyggnadsfas. Vi befinner oss i en affärsmodell som vi kan driva till en lönsam och hållbar affär.

Annons