Handels kräver rekordhöjda löner: ”Måste få betalt”

"Våra medlemmar stod i frontlinjen och tog ett oerhört stort ansvar".

Fackförbundet Handels sätter press på arbetsgivarna och kräver löneökningar på 1 265 kronor i månaden för heltidsanställda. Det gäller alltså de som jobbar i butiker, på lager och i e-handeln.

Vi går in med ett historiskt högt lönekrav på 1 265 kronor i månaden för den som jobbar heltid. Företagen har gått bra och gjort stora vinster. Våra medlemmar stod i frontlinjen under pandemin och tog ett oerhört stort ansvar, nu måste de få betalt, säger Linda Palmetzhofer, Handels förbundsordförande, i ett uttalande.

Annons

Kraven ska ligga i linje med LO-samordningen, där samtliga LO-förbund utom Transport landat i att kräva löneökningar på 4,4 procent. Samt en extra satsning på heltidsanställda som tjänar under 27 100 kronor i månaden.

"Ska gälla för alla"

Det stannar dock inte där. Man vill även höja minimilönerna med 1 370 kronor i månaden.

Höjningen ska gälla för alla, oavsett ålder och både i butiker och lager- och e-handeln, säger Martin Nyberg.

Dessutom vill man stoppa hyvlingen av timmar från timanställda, som alltså leder till mindre arbete och därmed lägre lön.

Vi har många exempel på att det används på ett sätt som skapar otrygghet bland våra medlemmar. Till exempel att man hyvlar arbetstid så att det drabbar även de som jobbat väldigt länge. Så länge arbetsgivarna utnyttjar möjligheten till hyvling på det sättet så vill vi plocka bort det helt, säger Martin Nyberg.

LÄS ÄVEN: Svensk Handel slår tillbaka mot lönekraven: "Perfekt storm"

Annons