ICA backar – nytt e-handelslager kapar vinsten

"Fortsatt hög kostnadsnivå".

Omsättningen backade med 0,5 procent till 23,6 miljarder och rörelseresultatet backade samtidigt med 9 procent till drygt en miljard kronor. Så såg siffrorna ut hos ICA Sverige under fjolårets fjärde kvartal.

Livsmedelsjätten släppte sitt bokslut nu på morgonen och konstaterar i samband med det att Q4-försäljningen låg på samma nivå som 2020, trots extremt höga jämförelsetal.

Annons

Men på resultatsidan såg det alltså lite mörkare ut, vilket man kopplar till bygget av det nya e-handelslagret i Stockholm. Det drog igång sin verksamhet nu i december.

Pågående implementering av tillväxtprojekt inom online, exempelvis uppstart av automatiserat e-handelslager i Stockholm, innebar fortsatt en hög kostnadsnivå jämfört med föregående år. Dessa projekt kommer över tid att öka kapacitet och effektivitet i ICA Sveriges e-handelsverksamhet, skriver Ica i sin rapport.

Denna utveckling kompenserades endast delvis av ökad vinstdelning, som är starkt kopplad till en generellt högre lönsamhetsnivå i många ICA-butiker efter den kraftiga försäljningsökning som pandemin inneburit, fortsätter man.

Lägre snittköp när e-handeln backade

Ica klargör också att de positiva resultateffekterna av Covid-19 “bedöms ha varit lägre än föregående år”.

Försäljningen drevs av ökade kundbesök medan snittköpen var lägre vilket i sin tur berodde på den minskade onlineförsäljningen. Butiker i storstadsområden och med hög onlineandel hade extra svårt att möta de höga jämförelsetalen från i fjol.

Om man jämför med slutet av 2020 då e-handeln, inte minst inom livsmedel, slog alla tidigare rekord, har en del kunder nu istället återgått till att handla i fysisk butik.

ICA-butikernas onlineförsäljning minskade i kvartalet med 22 procent jämfört med en tämligen extrem jämförelseperiod, då onlineförsäljningen samma period i fjol ökade med 156 procent. Jämfört med helåret 2019 har onlineförsäljningen 2021 ökat med 165 procent.

Under helåret 2021 omsatte Ica Sverige 92,2 miljarder kronor, en ökning på 0,6 procent.

Annons

LÄS ÄVEN: Nu öppnar Ica miljardlagret: "Att vi är först gör mig extra stolt"

Annons