Inflationen bromsar in – klart lägre än väntat

Matpriserna drar ner inflationen.

Inflationstakten i Sverige, mätt som KPIF, landade på 7,6 procent i april. Ett mått som rensar konsumentpriserna från ränteeffekter.

Det är något lägre än i mars då samma siffra landade på 8,0 procent. Det var även lägre än vad analytikerna hade räknat med, 7,9 procent.

Annons

Även KPI-måttet, konsumentprisindex, sjunker i april till 10,5, från 10,6 i mars. En drivande faktor till den inbromsade inflationen ska vara matpriserna. Enligt SCB sjönk de för första gången på 17 månader.

Frukt och grönt sjunker

Priserna för livsmedel och alkoholfria drycker sjönk med 1,3 procent i april jämfört med mars. Framför allt var det priset på frukt och grönsaker som sjönk.

Sjunkande råvarupriser är en av faktorerna som ligger bakom matprispressen.

Livsmedelspriserna sjönk för första gången sedan november 2021, vilket bidrog till att inflationstakten gick ned i april, säger Caroline Neander, prisstatistiker på SCB, i ett pressmeddelande.

Riksbankens nästa räntebesked väntas den 29 juni.

Månadsförändring, procent:

  • Livsmedel, 1,3 %
  • El, 3,7 %
  • Hyreslägenhet, hyra, 0,9 %
  • Räntekostnader egnahem, 5,0 %
  • Räntekostnader bostadsrätt, 5,8 %
  • Transporttjänster, 6,3 %
  • Böcker, 38,9,1 %
  • Paketresor, 9,4 %

Källa: SCB

Annons
Annons