Jätten backade en halv miljard: ”Väsentliga framsteg”

"2024 kommer att vara ett tufft år".

BHG Group, som nyligen förvärvade e-handlaren Kitchentime via dotterbolaget Nordic Nest, har under morgonen släppt sina siffror för det fjärde kvartalet. Och e-handelskoncernen visar upp ett rejält omsättningstapp.

LÄS ÄVEN: Så ska de vända miljonförluster till lönsamhet – efter förvärvet

Annons

E-handelskoncernens nettoomsättning landade under perioden på 2 829 miljoner kronor. Ett tapp på hela 14,5 procent jämfört med det fjärde kvartalet 2022 (3 308). Den organiska försäljningstillväxten skrivs till -10,6 procent

Samtidigt redovisar BHG ett justerat EBIT på 54,8 miljoner kronor, upp från 30,7 miljoner i fjol. Rörelseresulatet landade på minus -43,6 miljoner kronor. Något som ligger i nivå med föregående år.

Fokus har legat på att stärka balansräkningen och kassaflöde genom att reducera varulagret och genomföra förändringar som förenklar, reducerar kostnadsbasen och konsoliderar vår struktur. 2023 har inneburit väsentliga framsteg på samtliga dessa områden och vi står idag finansiellt, strukturellt och kommersiellt starkare, säger Gustaf Öhrn, vd och koncernchef, i en kommentar.

Överträffat målet

Som Ehandel rapporterat tidigare genomförde bolaget under hösten ett flertal strukturförändringar i syfte att förenkla och effektivisera verksamheten.

Något som under 2023 genererat 1,6 miljarder i kassaflöde från den löpande verksamheten, samt reducerat totala räntebärande skulder med 1,6 miljarder.

Vi satte en målsättning att reducera varulagret med 600 miljoner kronor i 2023 och kan glädjande konstatera att vi överträffat målet med en reduktion på 900 miljoner under året. I en fortsatt utmanande marknad förbättrade vi i det fjärde kvartalet vår lönsamhet mot föregående år för första gången sedan halvårsskiftet 2021, kommenterar Gustaf Öhrn.

Samtidigt förväntar sig BHG-chefen en fortsatt tuff marknad framöver.

De senaste 18 månaderna har präglats av en utmanade marknad och vår bedömning är att även 2024 kommer att vara ett tufft år. Samtidigt är de underliggande trenderna i konsumenternas efterfrågan och beteenden fortsatt tydliga och snarare ännu starkare än tidigare. Det strukturella skiftet från fysiska butiker till online fortsätter.

Annons

LÄS ÄVEN: Efter miljardsmällen – BHG meddelar nya sparåtgärder

Annons