Kjell skär i kostnader: ”Kommer påverka ett antal tjänstemän”

Så ska de kompensera för förväntade kostnadsökningar.

Kjell Group, som äger Kjell & Company och e-handlaren Av-Cables, släppte sin rapport för det fjärde kvartalet, samt helåret, under morgonen. Där framgick det att man inte var helt nöjda med marginalerna och att ett besparingsinitiativ därför pågår i detta nu.

Huruvida det även kommer att utmynna i uppsägningar av ett antal tjänster framgår inte. Men det låter inte helt uteslutet. Det väntar i alla fall en viss ommöblering.

Annons

Vi har påbörjat effektiviseringsåtgärder inom inköp och logistik som vi ser kommer ge effekt. Vi kommer under året även genomföra vissa omstruktureringar centralt som kommer påverka ett antal tjänstemän. Att genomföra besparingsinitiativ inom bolaget ser vi som en självklarhet för att för att utveckla verksamheten och därigenom bli ett ännu mer konkurrenskraftigt bolag framåt, säger Andreas Rylander, vd på Kjell Group, till Ehandel.

Hur stora kostnadsbesparingar beräknar ni att göra och när får de effekt?

Vi ser löpande över vår verksamhet för att vara så effektiva som möjligt. Med våra initiativ kommer vi kunna kompensera för förväntade kostnadsökningar.

I rapporten framgick det också att en del av anledningen till de minskade marginalerna är att man inte kunnat höja priserna i samma takt som de egna kostnaderna ökat.

"Måste göras i balanserad takt"

Här har olika handlare valt olika vägar. Vissa har valt att helt enkelt höja priserna i högre utsträckning, men på bekostnad av tillväxten, för att försvara sina marginaler. Men Kjell Group har valt mer försiktiga höjningar för att inte tappa försäljning.

Vi har självklart anpassat våra priser i takt med att kostnaderna har ökat. Detta måste dock göras i en balanserad takt, och framåt ser vi att inflation och kostnadsökningar inte kommer kunna kompenseras via högre priser i samma utsträckning som tidigare.

Hur lyder prognosen för 2024 vad gäller tillväxt och lönsamhet?

Samtidigt som marknaden för hemelektronik hade en tuff avslutning på 2023 så höll vi uppe försäljningen i linje med fjolåret. Vi har en mer behovsdriven försäljning som särskiljer sig från övriga hemelektronikmarknaden, och trots återhållsamheten på marknaden känner vi tillförsikt för 2024. Vi kommer fortsätta att utveckla vårt kunderbjudande för att vara det självklara valet inom vardagsteknik och samtidigt bli ett mer effektivt bolag, avslutar Andreas Rylander.

Annons

Annons