Klarna avslöjar: Så stora blir neddragningarna

Beskrivs som en omorganisation.

I maj aviserade Klarna ett sparpaket. Målet: minska personalstyrkan med runt 10 procent, motsvarande 700 personer. Nu väntar dock ytterligare nedskärningar, något SvD rapporterade på torsdagen.

På mötet fick vi information om att budget för året var satt för att vi skulle vara 10 000 anställda vid slutet av Q4. Nu räknas det på 6 000, så nedskärningarna kommer att spegla det, säger en anonym källa till SvD.

Annons

Erbjuds avgångsvederlag

I ett mejl till Di Digital skriver nu bolaget att det är fråga om färre än 100 anställda, i flera olika länder. Neddragningarna beskrivs dock som en omorganisation. Det innebär att medarbetare erbjuds avgångsvederlag, om de väljer att sluta.

Det här inget sparpaket, utan den här omstruktureringen är till följd av att en ny COO tillträtt och det är naturligt att man som ny chef gör förändringar. Klarna, likt alla större bolag och mindre bolag, gör löpande utvärderingar och justeringar i uppbyggnaden av organisationen. Vår organisation bygger på snabbrörliga team som ständigt förändras och anställda rör sig varje vecka mellan team och avdelningar, skriver Klarnas presschef Filippa Bolz i ett mejl till Ehandel.

Personalbantningen är delvis ett resultat av ekonomiska utmaningar. Enligt bolagets senaste delårsrapport uppgick rörelseförlusten till drygt -6,1 miljarder kronor. Det är en minskning med nästan 4,5 miljarder från samma period året innan, då rörelseförlusten landade på drygt -1,7 miljarder.

LÄS ÄVEN: Klarna tvingas till ny bantning – mer personal får gå

Annons