KV riktar stenhård kritik mot Qliros reklam – hotar med rättsliga åtgärder

Reklamen är påstridig, missvisande och inte neutral, enligt Konsumentverket.    

Efter en färsk granskning från SvD har betalföretaget Qliro hamnat i en kritikstorm. Något Ehandel också rapporterat. Anledningen: fakturaköp av mascara från e-handlaren Caia Cosmetics åtföljdes av 17 erbjudanden om privatlån via e-post från Qliro.

Bolaget har nu därför bestämt sig för att sluta erbjuda marknadsföring av privatlån via e-post. Företaget hänvisar till en "nära dialog" med sina handlare som skäl för beslutet.

Annons

Men även Konsumentverket (KV) har inlett en granskning av Qliros marknadsföring av krediter. Och myndigheten är i sitt första beslut inte nådig i sin kritik.

Konsumentverket anser att marknadsföringen inte uppfyller gällande måttfullhetskrav enligt konsumentkreditlagen och därmed är otillbörlig enligt marknadsföringslagen, skriver KV i sitt beslut.

Det framgår av dokument i ärendet som Ehandel tagit del av.

Enligt Konsumentverket har bolaget, utan måttfullhet, marknadsfört krediter till en konsument genom att skicka 17 separata e-postmeddelanden mellan 8 april till och med 31 augusti i år.

Qliro ska "vid upprepade tillfällen under flertalet månader kontaktat konsumenten via e-postmeddelanden för att informera om att denna kan ansöka om en kredit hos bolaget”, skriver KV.

Reklambudskapen som mött konsumenten är bland annat ”sänkt månadskostnad med ett samlat lån” och ”samla lån och få mer pengar över i sommar”.

Marknadsföringens innehåll är inte heller måttfull, enligt KV, då den säger att konsumenten kan få mer pengar över om man ingår ett kreditavtal med Qliro.

Enligt verket är den aktuella marknadsföringen ett typexempel på en påträngande kreditmarknadsföring. Myndigheten anser därmed att den aktuella marknadsföringen, vid en helhetsbedömning, står i direkt strid med måttfullhetsbestämmelsen, framgår det av beslutet.

Annons

KV riktar också hård kritik mot det faktum att Qliro använt sig av gamla siffror i reklamen. En uppgift i ett mejl om att exempelvis ”80 000 kunder ansökt” om en kredit har hämtats från september 2017 till september 2020. Och det finns ytterligare två sådana exempel på siffror som inte uppdaterats – men som presenteras som färska.

Genom aktuell marknadsföring kan konsumenten lockas till ett oöverlagt beslut om att ansöka om en kredit då det framstår som att många andra kunder ansökt på kort tid, skriver KV.

Konsumenten tänker därmed eventuellt inte igenom riskerna med att ta lånet, utan ser bara fördelarna, enligt KV. Konsumenten riskerar också att fatta beslut på fel grunder, när sifferuppgifterna inte är uppdaterade.

Konsumentverket anser inte att en sådan marknadsföring är neutral då den inte överlåter åt konsumenten själv att avgöra om krediten är tillräckligt förmånlig för att ansöka om. I stället uppmanas konsumenten att göra som tusentals andra och testa, framgår det.

I sin slutsats skriver KV att man finner det ”ytterst anmärkningsvärt att Qliro marknadsför en kredit på aktuellt sätt”. KV anser också att bolaget borde varit medvetet om att det ”införts en särskild bestämmelse om att marknadsföring av krediter ska vara måttfull”.

Och myndigheten hotar nu även med rättsliga åtgärder, då reklam även strider mot god marknadsföringssed. Ärendet kan därmed komma att dras inför Konsumentombudsmannen "för vidtagande av rättsliga åtgärder", framgår det.

Qliro får nu möjlighet att ge sin bild av saken och måste också berätta vad de ska gör för att något liknande inte ska hända igen. Yttrandet ska ha skickats in till KV senast 23 september.

LÄS ÄVEN: Qliro backar efter kritiken – slutar skicka mejl om privatlån

Annons