Northern Spirit i rekonstruktion – obetalda löner och 3 miljoner i skuld

"Har en tydlig plan".

E-handelsföretaget Northern Spirit försattes i rekonstruktion den 27 januari. Enligt ansökan till Helsingborgs tingsrätt saknar företaget förmåga att betala sina skulder på över 3 miljoner kronor.

Vi hade en svårare start i januari än vad vi hade förväntat oss. Vi har jobbat intensivt hela hösten, jobbat på varje timme och minut, men när försäljningen och likviditeten inte faller ut som man hoppats så får det sina konsekvenser. Men vi är fortsatt positiva inför framtiden. Vi har en tydlig plan på hur vi ska lösa allt så vi jobbar på. Vi för även samtal med flera investerare om hur vi ska ta bolaget framåt, säger vd:n och medgrundaren Niklas Carlson till Ehandel.

Annons

Den senaste löneutbetalningen, som uppgår till 208 000 kronor och som skulle ha skett den 24 januari, har inte heller ägt rum."Skuld finns på sedvanligt sätt även för innestående semesterlöner", skriver företaget.

Vissa strategiska beslut, under innevarande räkenskapsår, ska ses mot bakgrund av en försäljningsbudget om 27 miljoner kronor. Budgeten beslutades baserat på historisk omsättningsökning samt på den stora potentialen på marknader utanför Sverige. För att nå denna omsättningsnivå har bolaget under 2019 tagit ett antal beslut syftande till att stärka plattformen, men som resulterat i markant högre kostnader främst avseende hyra och affärssystem samt inom kundtjänst, förklarar Northern Spirit i sin ansökan.

Bolaget fattade också beslut om att köpa in större volymer av vissa produkter för att sänka varukostnaden, vilket dock bundit betydligt mer kapital. Mitt i denna situation ser bolaget istället en vikande omsättning, vilket ganska snabbt leder till en likviditetskris.

För att lyckas med rekonstruktionen menar Northern Spirit att företaget ska jobba på att minska sina kostnader. Omförhandlingar av avtal och personalnedskärningar beskrivs som en potentiell lösning.

Företagets förhoppningar om en lyckad rekonstruktion baseras också på den potentiella försäljning som kan tänkas ske på marknader som företaget jobbar på att etablera sig i.

Av bolagets omsättning är 35 procent från försäljning i Sverige, som endast har cirka 100 Crossfit-anläggningar. Ser man till samtliga europeiska marknader finns det idag cirka 4500 Crossfit-anläggningar.

När Ehandel i början av året besökte Northern Spirit berättade Niklas Carlson om den nya kundtjänst-lösningen som skulle påskynda expansionen på flera marknader.

LÄS ÄVEN: På besök: De ska crossa målen med nytt lager och nya investerare

Annons

Vi måste bli bättre på marknadens olika lokala "must haves" och där är vi nu. Vi har nyligen signat ett avtal med ett företag som kommer att sköta vår kundtjänst i Frankrike, Italien och Tyskland, berättade han då.

Nu beskrivs kundtjänsten som en av delarna som ska ses över under rekonstruktionen. Förutom alla ovan nämna åtgärder siktar företaget också på att ta in ytterligare externt kapital.

Bolaget ska arbeta vidare med att försöka anskaffa ytterligare kapital, dels för att åtgärda balansräkningen och dels för fortsatt expansion utomlands. Det pågår diskussioner med ett flertal potentiella intressenter.

Northern Spirit uppskattar att företaget ska kunna omsätta 17 miljoner kronor, med ett resultat på 150 000 kronor, under perioden mars 2020 till februari 2021.

Budgeten bygger på att bolaget hittar tillbaka till kärnverksamheten med starkt fokus på produktutveckling samt fokus på att bygga ett starkare varumärke i sin nisch.

Bolaget har sedan 2014 bedrivit sin verksamhet under en kraftig expansion med eget kapital från rörelsen och tillskott från ägare. Bolaget ser ett fortsatt stort framtida potential att växa i en stadigt växande funktionell fitness-marknad.

Annons