Odd Molly backar igen: ”Strategin är att öka digitalt”

Ska fortsätta stänga butiker.

Nu presenterar Odd Molly siffrorna för årets första kvartal. Under perioden första januari till sista mars minskade omsättningen med 22 procent och landade på 67 miljoner kronor. Dock lyckades bolaget förbättra sitt resultat från minus 17,6 miljoner kronor under förra årets första kvartal till minus 5,9 miljoner i år.

LÄS ÄVEN: Illröda siffror för modebolaget: ”Krävt kraftfulla åtgärder”

Annons

Det är en helt ny verklighet som hela världen befinner sig i och självklart påverkas även Odd Molly och vår verksamhet kraftigt av effekter kopplade till den rådande utbredningen av coronaviruset. Samtidigt kan jag konstatera att vår tidiga omställning och satsning på digitala kanaler ger oss rätt förutsättningar att möta utmaningarna och ta oss igenom denna svåra situationen, skriver vd:n Jennie Högstedt Björk i rapporten.

Med en stabil försäljning online, som representerar en majoritet av den totala försäljningen, och en förbättrad bruttovinstmarginal, rapporterar vi en betydande resultatupphämtning i det första kvartalet. Detta trots att nettoomsättningen minskade med 22 procent främst till följd av redan stängda egna butiker i linje med beslut 2019 och vikande försäljning inom grossistverksamheten.

I dag har modekedjan åtta egna butiker kvar men färre ska det bli. Företaget meddelar i rapporten att man "arbetar vidare med att minska det fysiska butiksbeståndet".

Kärnan i Odd Mollys strategi är att öka vårt digitala fokus, stärka varumärkespositionen och den internationella närvaron, fortsätter Jennie Högstedt Björk.

För att stimulera försäljningen på webben under andra halvan av mars, när effekterna av den pågående pandemin verkligen började bli synbara, valde vi att höja aktivitetsnivån online ytterligare vilket gav effekt. Inte minst såg vi en stark utveckling på internationell försäljning via webben, och vi börjar skönja en positiv trend här. Förklaringen är att vi har stärkt vår kompetens in-house och har ett tydligt fokus på strategiska marknader, vilket gjort oss mer snabbfotade, närmare både kund och varumärke – och samtidigt mer kostnadseffektiva.

Annons