Svensk e-handel boomar utomlands – ”enorma möjligheter”

Men höga fraktkostnader, tullar och snåriga produktregler utmanar.

Svenska butikskedjors e-handel mot utlandet är en kassako. De online-säljer varor för 81 miljarder kronor per år. Helt svenskägda e-handlare står för 16 miljarder av den kakan. Och den siffran väntas öka, enligt Handelsrådets nya rapport ”Handel på export”.

E-handeln skapar enorma exportmöjligheter för svenska handelsföretag och barriären att testa en ny marknad är låg. Det finns en stor potential för fler svenska e-handlare att sikta utanför Sveriges gränser, kommenterar Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Annons

Den svenska handelns totala exportvärde uppgår till drygt 1 000 miljarder kronor och skapar 73 600 jobb i Sverige, enligt rapporten. De största exporthindren, enligt undersökningen, är höga fraktkostnader, tullar och snåriga produktregler.

LÄS ÄVEN: Skyhöga fraktpriser slår hårt mot handeln – ”Lite utrymme för höjda priser”

LÄS ÄVEN: Fraktkrisen slår hårt mot Ikea: ”Kostnader kan överföras på kunder”

Partihandeln som draglok

Som fruktbar mellanhand mellan säljare och köpare – pekas partihandeln ut som särskilt framgångsrik. Partihandeln uppges hjälpa många mindre företag att nå ut till nya marknader. Exportomsättningen uppgår i det fallet till 300 miljarder och skapar närmare 39 000 arbetstillfällen, enligt rapporten.

svensk handel

Skärmdump: Svensk Handel

Undersökningen visar också att en expansion till utlandet ofta leder till en ökad efterfrågan på kompetens. Det gäller särskilt områden såsom försäljning, marknadsföring och logistik.

Vi ser att internationell expansion skapar större efterfrågan på högkvalificerad kompetens, därför är det särskilt viktigt att företagen satsar på kompetensutveckling för de anställda så att vi möter behovet, säger Unionens förbundsordförande Martin Linder.

Positiv gränshandel

Den så kallade shoppingturismen stod för 47 miljarder i fjol. Shoppingturism är ett sätt att beskriva fenomenet där utländska konsumenter främst reser till exempelvis Sverige för att shoppa. Många norrmän handlar till exempel i Svinesund och Strömstad, som ligger nära den norska gränsen.

Annons

Vad som är positivt med internationell expansion är att det öppnar upp för erfarenhetsutbyten och former för lärande över landsgränserna som kan gynna praktiskt taget alla yrkesgrupper och alla anställda. Det skulle öka kompetensen, kunna göra arbetet mer intressant och samtidigt stärka företagens attraktions- och konkurrenskraft, säger Linda Palmetzhofer, ordförande för Handelsanställdas förbund.

Annons