Resultatet rusade med 230 procent – säger upp personal

E-handeln ökar 46 procent.

Hem- och modevarumärket Lexingtons försäljning ökade sex procent under det tredje kvartalet, som sträcker sig från juli till september. Samtidigt steg bolagets rörelseresultat (EBITDA) med nära 230 procent, och landade på 5,6 miljoner kronor.

LÄS ÄVEN: Nätbutiken upp 110 procent – vände till vinst

Annons

Försäljningsökningen kunde varit ännu högre om inte mycket av vårens kollektioner, främst modeprodukter, tagit slut innan sommarens reaförsäljning startade. När nya höstkollektionerna kom på plats i augusti noterades en rekordhög försäljning under andra halvan av augusti och under hela september, skriver Kristina Lindhe, vd på Lexington, i rapporten.

Bristen på varor i början av kvartalet var främst ett resultat av den oväntat höga försäljningen av både hem- och modeprodukter under slutet av kvartal två.

Under kvartalet ökade hemkategorin mer än mode. Hem ökade med totalt 20 procent. Sett till försäljningskanaler ökade bolagets omsättning i alla led, förutom i egna butiker.

Onlinehandeln fortsätter att utvecklas positivt både i den egna e-handeln men också via marknadsplatser, som ökade mest i kvartalet. Även försäljningen till traditionella återförsäljare utvecklades positivt, fortsätter Kristina Lindhe.

Försäljningsminskningen i egna butiker härrör helt från mode och framförallt på varubristen där. Home ökade försäljningen både i kvartalet och ackumulerat.

Ackumulerat, från januari till september, ökade försäljningen med tre procent. Rörelseresultatet vände från förlust till vinst, och gick från minus 12,8 miljoner kronor till plus 800 000 kronor.

Home är upp 11 procent, men mode minskar med 5 procent. Även här är förklaringen varubristen under det tredje kvartalets början. Det är främst den egna onlinehandeln som fortsätter att utvecklas mycket positivt. E-handeln ökade med 46 procent. Men även övrig onlinehandel, som marknadsplatser och e-tailers, visar starka ökningstal.

Däremot noteras en minskad försäljning i de egna butikerna med 4 procent. Ett styrkebesked trots allt, att inte minskningen är större i den utmanande marknadssituation som råder. En del av försäljningsminskningen i egna butiker beror på att det har stängts tre butiker i år, jämfört med förra året.

Annons

Lexington kommer att satsa ännu mer på försäljning via marknadsplatser, vilket man hoppas kommer att påverka försäljningen positivt i kommande kvartal.

Tack vare en större andel hemprodukter och en mindre mängd reavaror under kvartalet, noteras också en positiv utveckling av bruttomarginalen. Även ackumulerat ökade bruttomarginalen på ett tillfredsställande sätt av samma skäl, men också på grund av en större volym genom i egna kanaler i främst egen e-handel och på marknadsplatser.

Företaget fortsätter att jobba på att minska sina kostnader genom att bland annat avsluta en del tjänster på huvudkontoret samt säga upp konsultavtal. Lexington har även successivt trappat ned korttidspermitteringarna, och i dagsläget ska alla anställda vara tillbaka på fulltid.

Även förhandlingar av hyresavtal pågår och butiksbeståndet planeras minska ytterligare under nästa år.

Den ökade försäljningen i kombination med en förbättrad bruttomarginal och god kostnadskontroll gör att bolaget kan presentera ett väsentligt starkare resultat i kvartalet än under samma period föregående år. Ackumulerat är det samma faktorer i kombination med betydande kostnadsbesparingar och vissa statliga stöd och hyressubventioner som ger en kraftig resultatförbättring, avslutar vd:n Kristina Lindhe.

Annons