Resultatet växlar ned för e-handlaren – visar upp röda siffror

"Tyngdes av höga kostnader".

Pierce Group har tagit en hel del stryk på börsen sedan introduktionen förra året. Faktum är att aktien, som introducerades på 64 kronor, i dag är nere på runt 9 kronor.

I dag presenterade bolaget rapporten för sitt andra kvartal och där framgår det att försäljningen tangerade förra årets omsättning och landade på 450 miljoner.

Annons

Samtidigt föll rörelseresultatet från svart till rött, från 31 till -11 miljoner kronor. Något som förklaras av en lägre bruttomarginal driven av höga fraktkostnader från Asien, samt kampanjaktiviteter för att driva försäljning på en vikande marknad.

Online-marknaden var fortsatt svag under kvartalet med negativ trafiktillväxt. Vi fortsatte att prioritera volym framför lönsamhet samtidigt som marginalerna tyngdes av höga kostnader för frakt, material och insatsvaror, kommenterar Henrik Zadig, vd på Pierce Group, siffrorna.

Och av prognosen att döma kan det bli fortsatt kämpigt med marginalerna ett tag framöver.

Konsumentpriserna ökar nu långsamt och försiktigt i marknaden, men inte i nivå med de stora och plötsliga kostnadsökningarna i värdekedjan, vilket pressar bruttomarginalen. Fortsatt höga lagernivåer generellt begränsar möjligheterna att genomföra prishöjningar fullt ut mot kund. Positivt är att kostnaderna för containerfrakter från Asien har gått ner tydligt de senaste månaderna. Det förväntas dock dröja ett par kvartal innan det slår igenom i resultatet, skriver Henrik Zadig.

Pierce Group har tidigare i år även tagit in 350 miljoner kronor, för att dels minska sin skuldsättning och dels öka motståndskraften i en osäker omvärld.

Den ger ett starkt utgångsläge för långsiktigt lönsam tillväxt med stöd från en strukturellt växande marknad, samtidigt som vi kan lägga fokus på att öka den operationella effektiviteten ytterligare, säger Henrik Zadig.

LÄS ÄVEN: VD:n talar ut – därför höjer mc-handlaren sina priser

Annons
Annons