Så gick det för KitchenTime – innan förvärvet

Omsättningsökning på 90 procent.

I januari stod det klart att BHG Group, via dotterbolaget Nordic Nest Group, lagt vantarna på e-handlaren Kitchentime. En nätbutik som haft en turbulent tid de senaste åren med både ökande och minskande omsättning, men framför allt eftersläpande röda siffror.

Vi bedömer att risken med förvärvet är ytterst begränsad då det är ett inkråmsförvärv där vi endast förvärvar varumärke och lager. Vi ”förvärvar” inga av de kostnader som idag finns i Kitchentime, utan verksamhet kommer att integreras i Nordic Nest med ytterst begränsade tillkommande kostnader, sade BHG:s vd Gustaf Öhrn till Ehandel i januari.

Annons

Inte oväntat så finns de röda siffrorna kvar under det nu rapporterade räkenskapsåret 2022/2023, som slutade den sista augusti i fjol. Men omsättningen tar ett kliv uppåt. Försäljningen steg nämligen från 141 miljoner kronor, året innan, till 264 miljoner under fjolåret.

Ökningen är främst hänförlig till att föregående räkenskapsår var ett förkortat räkenskapsår. Kitchentimes omsättning har påverkats negativt av den rådande ekonomiska situationen i världen, skriver företaget i årsredovisningen.

Jämförelseåret innefattade februari 2022 till augusti 2022 och hade en snittomsättning per månad på lite över 20 miljoner kronor, att jämföra med 2022/2023 som landade på runt 22 miljoner per månad.

Rörelseresultatet stiger dock tyvärr nästan lika mycket som omsättningen, fast åt fel håll, och landar på -31,6 miljoner kronor. Vilka alltså är del av de kostnader som BHG ska ha gjort sig av med.

En stor del av sortimentet som kommer att säljas på Kitchentime finns redan i vårt utbud, vilket gör att vi kan dra nytta av inköpsavtal och de starka relationerna vi har med våra partners, sade Bank Bergström, vd på Nordic Nest.

Annons