Så många blir av med jobbet på Boozt – ”måste komma överens med facket”

"Vi räknar med en dämpad efterfrågan på sällanköpsvaror".

Ekonomin går sämre, inflationen rusar – och det har därmed blivit tuffare tider för många e-handlare. I veckan sänkte exempelvis Boozt sin vinstprognos för 2022.

Bolaget pekar på bland annat en avmattad konsumtion till följd av försämrad köpkraft bland konsumenterna. Men man talar också om fortsatta störningar i den globala leverans- och fraktkedjan. Detta väntas sammantaget ”ha en dämpande effekt på sällanköpshandeln under resterande delen av året”, enligt bolaget.

Annons

LÄS ÄVEN: Boozt varnar för halverad tillväxt: ”Mer utmanande än vi trodde”

Boozt räknar med en tillväxtökning vid utgången av året på 10 till 15 procent. Det är en dryg halvering från den tidigare omsättningsprognosen, på 20 till 25 procent. Samtidigt väntas det justerade rörelseresultatet i år att landa på mellan 235 och 285 miljoner kronor, mot tidigare 365 till 420 miljoner.

Dyrare skaffa kunder

Ehandel kontaktade Boozt för att få reda på mer om bakgrunden till den sänkta prognosen. Och Ronni Funch Olsen, Head of Investor Relations på Boozt, säger att marknaden blivit mycket mer volatil under andra kvartalet. Samtidigt har konkurrensen hårdnat.

Följaktligen har kostnaden för att skaffa kunder ökat på ett sätt som begränsar lönsam tillväxt. Vi fortsätter att driva vår verksamhet baserat på grundprincipen om en lönsam och hållbar kundanskaffningskostnad (CAC) och "customer lifetime value" (CLV), med avkastning efter 16-18 månader. Nettoomsättningstillväxten för andra kvartalet 2022 förväntas ligga inom intervallet 5 till 8 procent, med en justerad EBIT på mellan 70 till 80 miljoner, säger han till Ehandel.

Ni har aviserat neddragningar. Hur mycket måste ni minska er arbetsstyrka med, till följd av de dystrare utsikterna?

Vi räknar med en personalminskning på runt 5 procent. Men vi vet inget med säkerhet, förrän vi har kommit överens med facket.

Det som skapar problem just nu är att konsumtionen har mattats av, den stigande inflationen – och att hushållens köpkraft har försämrats.

Vi räknar med att detta kommer att ha en dämpande effekt på handeln med sällanköpsvaror under resten av året. Och tyvärr är det svårt att säga när saker och ting kommer att förändras. Så vi förbereder oss på bästa möjliga sätt för de eventuella utmaningar och möjligheter som kan dyka upp på en utmanande marknad, säger Ronni Funch Olsen.

Annons

Hur tror du att inflationen utvecklar sig under 2023?

Det är väldigt svårt för oss att förutsäga, och i slutändan handlar det om hur hårt centralbankerna kommer att bekämpa inflationen.

Annons